Adresseavisen

2019 ble et spennende nyhetsår for Adresseavisen. Vi har jobbet med mange store hendelser og dagsordensettende saker som har fått stor lokal og nasjonal oppmerksomhet. I tillegg har vi gjennomført dekning av en spennende lokalvalgkamp som skapte stort engasjement blant våre lesere. Alt dette har bidratt til en gledelig vekst i antall abonnenter og daglige lesere. Vi har satset mye på å møte leserne våre i året som har gått og startet i vår prosjekt Adresseavisen Arena der målet er å bringe journalistikk og debatt ut til publikum. I alt har vi hatt ni debatter og møter med stor spredning i tema. Noen av disse har vært dedikert spesielt for barn og unge, en målgruppe som vi ikke når så ofte som vi ønsker. Også i år har vi vunnet flere foto og journalistpriser, og i tillegg har vi hentet hjem flere gjeve nasjonale og internasjonale priser for digital design og historiefortelling. Det er levert to kandidater til SKUP, der kåringen skjer i første halvdel av 2020. På tampen av 2019 ble det kjent at Adresseavisen fikk en ny konkurrent. Amedia startet opp Trondheimssatsningen Nidaros. Vi ønsker mer journalistikk i byen velkommen. Vi i Adresseavisen har selvfølgelig fortsatt som ambisjon å være den viktigste nyhetsleverandøren i Trondheim og Midt- Norge. I 2020 styrker vi laget med ti ekstra journalister og en egen spisset trondheimssatsning for å sørge for å levere et bredt nyhetstilbud både for våre lesere i Trondheim og resten av Trøndelag.

Bladet

Brønnøysunds Avis

2019 var den 100. årgangen for Brønnøysunds Avis. Det var også året hvor avisarkivet helt siden stiftelsesåret 2020 ble digitalisert og gjort tilgjengelig for alle abonnentene. Nyhetsmessig ble året preget av valgkamp, og kamp for lokale tilbud og mot sentralisering.

Fosna-Folket

Hvert fjerde år er det lokalvalg. En fest for lokaldemokratiet som setter lokalavisene i en unik posisjon ved at dekningen av aktørene er helt avgjørende for at leserne skal klare å gjøre et opplyst valg. 2019 var også det siste året med gammel kommunestruktur på Fosen. Det som skjedde da flere små lokalsamfunn skulle bli færre og større, har dominert dekningen for Fosna-Folket i 2019.

Hitra-Frøya

Det har vært et vindfullt år her på Trøndelagskysten. Kanskje enda mer i overført betydning enn i bokstavelig. Vindturbin-turbulensen har vært meget framtredende, både i leserspaltene, kommentarfeltene og i de redaksjonelle avisspaltene ellers. 2019 var året da vindkraft-saken eksploderte lokalt, og Frøyaaksjonen skal ha sin vesentlige del av æren for at vindkraft kom på agendaen regionalt og nasjonalt, i opinionen og politisk. Og lokalavisa har - møtt både med applaus og med kjeft og kritikk - forsøkt å belyse denne meget betente konflikten gjennom praktisk talt hele 2019.

Miriam og Noah har fått en helt annen hverdag. En sak fra en ny avlastningsbolig i Levanger.

Innherred

Innherred kom ut med sitt første nummer 30. mai 2015. Da var to med over 280 års historie bak seg smeltet sammen til en. Etter fire og et halvt års drift er lokalavisa godt etablert. Vi har igjen vekst i opplaget. Avisa har fått en sunn og god økonomi. Dette gir ro rundt den daglige driften og våre ressurser kan settes inn på å lage et best mulig produkt for våre lesere.

Opdalingen

2019 ble et samarbeidets år for Opdalingen. I mai ble Trønderbladets redaktør Lars Østraat konstituert som redaktør også i Opdalingen. For to små redaksjoner var dette krevende, men samtidig en mulighet til å samarbeide tettere og jobbe mer effektivt.

Sør-Trøndelag

2019 ble året hvor vi fikk bekreftelsen på at vi virkelig har lyktes med den digitale transformasjonen. Vi gikk inn i året med 5462 abonnenter, og forlot 2019 med 6118 abonnenter – en økning på 656 abonnenter. Resepten har vært å utnytte de verktøyene vi har for å finne ut hva leserne ønsker å få servert, og lyttet til det.

Trønderbladet

2019 ble et samarbeidets år for Trønderbladet. I mai ble redaktør Lars Østraat også (konstituert) redaktør for Opdalingen. For to små redaksjoner var dette krevende, men samtidig en mulighet til å samarbeide tettere og jobbe mer effektivt. I Trønderbladets lille redaksjon har tre personer tatt på seg ekstra ansvar for å drifte Opdalingen på best mulig måte.