Adresseavisen

2019 ble et spennende nyhetsår for Adresseavisen. Vi har jobbet med mange store hendelser og dagsordensettende saker som har fått stor lokal og nasjonal oppmerksomhet. I tillegg har vi gjennomført dekning av en spennende lokalvalgkamp som skapte stort engasjement blant våre lesere. Alt dette har bidratt til en gledelig vekst i antall abonnenter og daglige lesere. Vi har satset mye på å møte leserne våre i året som har gått og startet i vår prosjekt Adresseavisen Arena der målet er å bringe journalistikk og debatt ut til publikum. I alt har vi hatt ni debatter og møter med stor spredning i tema. Noen av disse har vært dedikert spesielt for barn og unge, en målgruppe som vi ikke når så ofte som vi ønsker. Også i år har vi vunnet flere foto og journalistpriser, og i tillegg har vi hentet hjem flere gjeve nasjonale og internasjonale priser for digital design og historiefortelling. Det er levert to kandidater til SKUP, der kåringen skjer i første halvdel av 2020. På tampen av 2019 ble det kjent at Adresseavisen fikk en ny konkurrent. Amedia startet opp Trondheimssatsningen Nidaros. Vi ønsker mer journalistikk i byen velkommen. Vi i Adresseavisen har selvfølgelig fortsatt som ambisjon å være den viktigste nyhetsleverandøren i Trondheim og Midt- Norge. I 2020 styrker vi laget med ti ekstra journalister og en egen spisset trondheimssatsning for å sørge for å levere et bredt nyhetstilbud både for våre lesere i Trondheim og resten av Trøndelag.

 

Fakta
Samlet opplag 67202
Utgiversted Trondheim
Ansvarlig redaktør Kirsti Husby (47)
Trøndelag, Nordmøre og Nord-Østerdal
Kommer ut Daglig unntatt søndag
Daglige lesere totalt
210000
Daglige brukere på nett
150500
Daglige brukere på mobil
122900
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 18032
 • Redaksjonelle årsverk
 • 94
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 141
 • Antall kommentarer
 • 450
 • Antall innlegg på nett
 • 34468
 • Refuserte innlegg på nett
 • 1750
 • Antall gjestekommentarer
 • 90
 • Antall kronikker
 • 215
 • Antall leserinnlegg
 • 800

  Avisens samfunnsansvar

  En fri og uavhengig presse er ett av de viktigste elementer i et demokratisk samfunn. Adresseavisen et selvstendig ansvar for å forsvare ytringsfriheten, for å drive kritisk journalistikk, sette søkelys på makt, avdekke uverdige forhold og sørge for at ulike syn kommer til orde. Vi skal avdekke løgn, usannheter og propaganda, vi skal undersøke hva som skjer i maktens politiske, økonomiske og samfunnsviktige korridorer i Trondheim og Trøndelag. Vi skal vise de store og små sammenhengene i samfunnet. Vi skal være en faktabasert, opplysende og avdekkende kraft på vegne av innbyggerne i vår by og region. Vi skal legge til rette for en levende debatt, der alle samfunnslag skal slippe til. Vi skal være en kilde for opplysning og orientering for våre lesere. Vi skal gjennom bredde og mangfold i de sakene vi tar opp, speile det samfunnet vi er til for.

  Vi lever i en tid der alle har tilgang til nyheter, eller det som gir seg ut for å være nyheter. Hele levegrunnlaget for et mediehus som Adresseavisen ligger i publikums tillit til at innholdet vi lager er sant, balansert og kommet til gjennom grundig journalistisk arbeid. Det skal være rom for å kritisere oss, og vi skal rette opp de feil vi gjør. Det er en viktig del av ansvaret vårt.

  I 2019 mottok PFU 6 klager på Adresseavisen. Vi ble ikke felt av PFU i noen av disse sakene, men fikk kritikk fra utvalget i en sak. En av sakene ble avvist av PFU, to ble behandlet forenklet uten brudd og i to av sakene, som fikk full behandling av utvalget, ble det konstatert at det ikke forelå noen brudd på etiske regler.

  Vi har hatt flere vanskelige etiske problemstillinger i året som har gått. Som de fleste mediehus i Norge har også vi vært opptatt av dansevideosaken i VG, som endte med at PFU konkluderte med brudd på god presseskikk på flere punkt. Saken utløste kort tid etter publisering en egen, intern etisk granskning i VGs redaksjon. VGs redaksjon og arbeidsmetoder ble i 2019 gjenstand for en av de største offentlige debattene om presseskikk gjennom tidene. Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund tok initiativ til en bredere granskning av norsk presses forhold til kildene. Presseforbundet oppnevnte i mars 2019 «kildeutvalget» som fikk i oppdrag å utarbeide en rapport om medienes kildebruk. Rapporten viser at det er grunnlag for å arbeide med tydeliggjøring av de etiske retningslinjene internt i hvert enkelt mediehus.

  Utvalget foreslår flere endringer i Vær Varsom-plakaten, og oppfordrer samtidig mediene til et enda mer aktivt forhold til presseetikken gjennom etiske husregler. Videre ber utvalget om at Norsk Presseforbund utarbeider en egen veileder for kildene. Adresseavisen har allerede igangsatt en fullstendig gjennomgang av de etiske husreglene i mediehuset. Utvalgets leder har besøkt Adressa-redaksjonen for å legge fram rapporten. En fornyet intern veileder er under ferdigstillelse, og vil være en tydelig håndbok for alle i redaksjonen.

   

  Legg til i min rapport

  Mål og prioriteringer

  Arbeidet som gjennomføres i Adresseavisens redaksjonelle avdelinger er til enhver tid styrt etter de kortsiktige og langsiktige målene vi har satt oss. Vi skal være den viktigste nyhetsleverandøren for de som bor i Trondheim og Midt-Norge.

  Vi arbeider hver eneste dag for å være førstevalget for våre lesere. Det betyr at vi må ha løpende kontroll på hendelsesnyheter. Vi skal være først og best når Trondheim får nye Michelin-stjerner, når ulykker skjer, og når Mattilsynets sjokkfunn stenger butikker.
  Med et godt kildenettverk og solid arbeid er vi også på innsiden når viktige prosesser i samfunnet skjer. Derfor kunne vi etter en meget solid valgdekning også gi leserne innsikt i avtalene fra valgnatta. Vi kunne rapportere fra bakrommene på Lerkendal stadion, der AP og SP kjempet en innbitt kamp for å få MDG med på sin side. Dagen etter ble det brudd. Gjennom hele valget, valgnatta og dagene etterpå var vi tett på politikerne og prosessene. Vi var der live med TV, live chat. Med løpende resultater, foto, tekst, analyser og kommentarer. Vi hadde et nært valgsamarbeid i hele Trøndelag med NRK Trøndelag. Årets valgdekning skapte et stort engasjement blant våre lesere og bidro til en solid trafikkvekst i perioden.


  Vi skal sette dagsorden både lokalt og nasjonalt. Når en ung kvinne utløser redningsaksjoner nærmest daglig gjennom år, får vi gjennom meget grundig journalistisk arbeid og nyskapende digital historiefortelling satt søkelys på hennes situasjon og konsekvensene i samfunnet. Saken om «Emma» resulterte i en av årets mest leste pluss-saker og en massiv dekning i andre medier som NRK, Aftenposten med flere. Nasjonal dagsorden satte Adresseavisen også med storsatsningen «Lekkelandet». Gjennom journalistisk kildearbeid skaffet vi tilgang til data på 1,4 millioner lekkede passord og brukernavn. Journalistikken vår på lekkasjene, og konsekvensene av disse, satte dagsorden over hele landet.

  Vår journalistikk skal avsløre maktmisbruk, og overvåke makt. Den skal gi våre lesere innsikt og dybde i hva som foregår i Trondheim og Trøndelag. Vi skal også være Midt-Norges største og viktigste debattarena. Her skal det være rom for de store viktige samfunnsdebattene, men også plass for folk flest til å si hva de har på hjertet.  Papiravisen

  Høsten 2018 ble det satt i gang et prosjekt for fornyelse av avisen. Prosjektet skulle særlig gi førstesiden ett visuelt løft, og nytt design for førstesiden ble innført i mai 2019. Prinsippene for det nye designet er å gjøre hovedoppslaget tydeligere ved å gi det større plass. Designet legger også opp til at mer flere og større bilder på førstesiden og et ryddigere uttrykk. Det ble også innført noen nye farger til avisens fargepalett.
  1. januar 2019 ble deadline for papiravisen flyttet fra klokken 21.00 til 20.15. I løpet av året ble deadline forskjøvet femten ganger for å få med viktige hendelser på kveldstid. I hovedsak vil det si sene Rosenborg-kamper, men også i forbindelse med kommunevalget ble deadline forskjøvet.

  E-avisen

  De siste årene har E-avisen opplevd sterk vekst i bruken, men det har lenge vært knyttet usikkerhet til de reelle tallene for nedlastning og bruk av hver utgave. I løpet av 2019 ble det satt i gang et arbeid for å kvalitetssikre brukerdata fra E-avisen. Dette fortsetter inn i 2020.
  I 2019 ble én utgave av Adresseavisen (skjærtorsdag) utgitt kun som e-avis.


  Les mer
  Legg til i min rapport

  Digital utvikling og presentasjon

  I sommer oppsøkte nær åtte av ti Adressa.no via en mobiltelefon. Denne skjermen er for mange det første de ser på om morgenen, og det siste de hviler øynene på før de legger seg. Hva de ser, og hvordan dette er utformet, blir bare mer og mer viktig i hvordan vi presenterer vår journalistikk. Vi mener journalistikken vil bli enda mer visuell i fremtiden og har derfor prioritert å jobbe beinhardt for å lykkes med dette i vårt redaksjonelle utviklermiljø.

  Nyskaping
  På sensommeren publiserte vi historien om «Jakten på Max». En tredelt nyhetsreportasje som la grunnlaget for «Lekkelandet». Begge sakene hjelpes frem med visuelle elementer som forklarer et teknisk krevende tema. Hvordan føler det å bli utsatt for hacking? Hvordan visualisere det man ikke kan se? Teamet har brukt nyskapende visuelle grep for å fortelle disse historiene, som både hjelper leseren å forstå vanskelig materiale, og som også gir leseren en følelse av hvordan det er å bli utsatt for kontotyveri. Her har målet vært å ta store steg fra digital historiefortelling til digitale opplevelser.

  Vår erfaring er samtidig at våre visuelle virkemidler av og til må tones ned, for å stå til journalistikken og tematikken vi formidler. I historien om Emma er den digitale presentasjonen ren og optimalisert for lesing og fordypning.

  Prisvinnende utforming
  Resultatet av vårt fokus på visuell historiefortelling er at vi over flere år har fortsatt å markere oss i kampen om å være blant de beste på digital design av journalistikk.

  Vi vant for første gang sølvmedalje i den internasjonale konkurransen SND Best of Digital design, som ett av to europeiske mediehus. I mai mottok vi også utmerkelsen som årets beste regionavis under European Newspaper Awards' bankett i rådhuset i Wien. Måneden etter ble vi for andre gang kåret til best i Norden, da vi fikk «Best of show» fra SNDS for arbeidet med «Barna vi sletter».

  Selv om vi jobber hardt for å konkurrere blant de beste i verden på presentasjon av journalistikk er vi samtidig opptatt av at innholdet må hentes fra vårt nedslagsfelt. Styrken vår ligger i å kunne kombinere historisk kunnskap om f.eks. Nidarosdomen sammen med fremtidens måte å formidle dette, slik som vi gjorde med Vestfronten.

  I bunn av hvert prosjekt vi gjør ligger et mål om å løfte grunnfundamentet, slik vi kan jobbe raskere og mer effektivt. Der hvor vi tidligere måtte ty til håndsøm i koding kan vi i dag, ved hjelp av ferdige verktøy, fortelle og utforme de visuelle historiene i et mye høyere tempo. Slik som i langlese-saken om Arnfinn Nesset 
  og dobbeltdrapet i Trondheim.


  Datajournalistikk
  I dag har vi spesialmedarbeidere, utviklere og designere, som er en integrert del av redaksjonen. Ved å knytte denne kompetansen enda tettere på de journalistiske miljøene kan spesialkunnskapen utnyttes innenfor både gravejournalistikk og databehandling.

  I prosjektet «Lekkelandet» fikk Adresseavisen tilgang til 1,4 milliarder lekkede passord med tilhørende epost-adresser. Strukturen på dataene, og mengden, gjorde det teknisk og praktisk svært krevende å jobbe med.

  Gjennom et samarbeid mellom utviklingsavdelingen og redaksjonen klarte vi å systematisere de lekkede dataene i tre ulike søkbare databaser. På denne måten kunne vi avdekke at minst 600.000 norske brukere var utsatt for passordlekkasjer. De rammede befant seg i alle samfunnslag, fra «mannen i gata» til statsråder og ledere i både næringslivet og de hemmelige tjenestene.

  Prosjektet var et teknisk og metodemessig løft for avishuset, og har fått stor oppmerksomhet fra andre miljøer både innenfor og utenfor mediebransjen.

  Trd.by

  Vår ungsatsing har vokst ytterligere i 2019.
  Her fortsetter vi å justere profilen løpende, med mål om å fortelle om unge trøndere, lokale profiler, endringer i byens butikktilbud – ispedd humor og underholdning.

  Vi måler aktivt hvilke saker som engasjerer og hvordan vi best mulig kan fortelle historiene for å gjøre dem interessant for ung-målgruppen.

  Resultatet er at vi gjennom 2019 har økt lesingen med over 32 prosent - og treffer svært godt i målgruppen under 35 år.

  Noe av svaret på hvorfor vi lykkes tror vi er variasjonen i innhold og miksen mellom det tunge og lette. Her har vi fortalt om alt fra hvordan det er å være ung og ensom , til trøndere som deltar på realityprogram

   

  Legg til i min rapport

  Foto

  2019 har vært et aktivt år for fotoavdelingen, vi har vært mye på farten, både i nærområdet og ute i verden. Avdelingen jobber med stillbilder, video og livestreaming. I 2019 har vi hatt flere større livesendinger med gode seertall. For første gang streamet Adresseavisen kvalifiseringskampene til europaspill for RBK, i et samarbeid med TV2, noe som ble svært godt mottatt av våre brukere. Å dekke større hendelser, sport og nyheter direkte med levende bilder blir stadig viktigere for et mediehus som Adresseavisen, der sport og hendelsesnyheter er spesielt interessant for våre seere å følge live. I 2020 vil vi jobbe mer med å utvikle våre livesendinger.

  Flere av medarbeiderne i avdelingen har mottatt både internasjonale, nasjonale og regionale priser for sitt arbeid det siste året, noe som viser at avdelingen holder et høyt faglig nivå.


  I fotokonkurransen Årets bilde 2018 fikk vi følgende priser:
  2.pris til Mariann Dybdahl i klassen dagligliv Norge.


  2.pris til Kim Nygård i klassen Sport.  Hver høst har vi halve fotojournalistikk klassen ved Oslo MET i praksis hos oss, i år brukte en del av våre faste fotografer denne perioden til å lage et fellesprosjekt på vindkraft som ble et en egen utgave av Ukeadressa og en digital historie.  Vi har også laget flere bilde og video historier, hvor Ironman laget av Anne-Marit Dahl og Rune Petter Ness er en av de historiene som ble laget i 2019.


  Legg til i min rapport

  Kommentar og debatt

  Valgåret 2019 var fullt av overraskelser. De store partiene mistet oppslutning. Velgerne spredte seg tynnere utover og nye partier oppsto. Forskjellene mellom by og land vokste og ble tydeligere. Gjennom egen meningsjournalistikk har vi belyst hva som skjedde og forsøkt å forklare hvorfor. Via «Ordet fritt» har leserne våre bidratt i debatten og sørget for et mangfold av meninger. Nysatsningen Arena har gitt oss møteplasser der maktpersoner har måttet svare på spørsmål fra velgerne, store og små. Oppsummert spilte meningsjournalistikken en vesentlig rolle i oppfyllelsen av Adresseavisens samfunnsoppdrag i 2019.

  Kommentar
  Oversikten over de best leste kommentarene på adressa.no i 2019 viser bredden i hva vi tilbyr leserne og hva de er opptatt av. Her finner vi Giske-saken, familiedrama i konfirmasjoner, «krigen mot jula», fraflyttingsproblematikk, elitedebatt og lokale klimatiltak.
  Kommentaren om kjedelige konfirmasjonsgudstjenester traff mange lesere og førte til oppslag i rikspressen. Prester, både i og utenfor vår region, kastet seg inn i debatten. Dette viser at meningsjournalistikken i Adresseavisen ikke må handle om politikk for å sette dagsorden nasjonalt.

  Avisa Vårt Land slo Kari Hovdes kommentar om kjedelige gudstjenester opp på førstesiden.

  Vi ser av tallene at leserne setter pris på kommentarer som ligger tett på nyhetsbildet. Her kan vi bli flinkere til å hive oss rundt når noe skjer. Vi har også mye å hente på å styrke samarbeidet med resten av huset. Når vi jobber tett med andre redaksjoner bidrar vi til å utfylle dekningen av sakene avisa setter på dagsorden, som vindkraftstriden, Giskes comeback-forsøk, ulovlig spredning av nakenbilder og utrullingen av metrobussen .
  Valgkampen var den største enkeltsatsningen for kommentaravdelingen i 2019. Trondheimsvalget og slaget om fylkesmakta var selvsagte hovedstolper, i tillegg til nasjonale saker som bompengemotstand og splittelse i regjeringen. På kommentarplass analyserte vi meningsmålinger, forklarte trender og kastet et kritisk blikk på valgløftene. Vi kunne med fordel gjort mer av det siste, ved å gå nærmere inn i de konkrete sakene.


  5. august ledet Siv Sandvik valgkampens første debatt mellom Jonas Gahr Støre og Erna Solberg i Oslo. Debatten var i regi av Ap og Høyre, og ble sendt direkte på TV 2 samt streamet på en rekke nettaviser.

  Adresseavisens kommentaravdeling bidro også på andre måter til å løfte avisas valgdekning. Podcasten «OmAdressert» hadde aktuelle gjester som partiledere og lokale listetopper gjennom hele valgkampen. Våre medarbeidere ledet folkemøter, ordførerdueller og to TV-sendte debatter, i tillegg til å delta som kommentatorer i nasjonale TV- og radiosendinger. Valgnatten ledet vi en direktesendt valgsending i samarbeid med NRK Trøndelag.
  Også utenfor valgkampen leder Adresseavisens kommentatorer lokale debatter, holder foredrag for lag- og foreninger, deltar i paneldiskusjoner og gjester rikssendte debattprogrammer på NRK. Gjennom deltakelse på lokale arrangementer bidrar vi til å knytte bånd til lokalsamfunnet. Når vi deltar på nasjonale flater bidrar vil til å spre avisas journalistikk ut i landet. Begge steder styrker vi Adresseavisens merkevare.


  5. september arrangerte Adresseavisen og NRK valgdebatt fra Byscenen. Harry Tiller og Odd Rune Wolden ledet debatten, som ble sendt direkte på NRK2.


  Adresseavisens posisjon gjør at vi har et særlig ansvar for å kommentere det som skjer i Trondheim og Trøndelag. Ofte er det slik at om vi ikke gjør det, gjør ingen det. Vi dekker selvsagt de største sakene nasjonalt og internasjonalt, men prioriterer det nære og lokale både på kommentar- og lederplass.

  Byutvikling har derfor vært en hovedstolpe for oss. Trondhjemmerne er glade i byen sin. Byggeplaner engasjerer. Vår meningsjournalistikk skal forklare hva som skjer samtidig som vi stiller både politikere og utbyggere til ansvar. Vi har derfor prioritert å følge campusplanene, Sluppen, hangaren på Lade og en rekke andre konfliktsaker tett i året som har gått.
  I 2019 har besøkt steder vi sjelden besøker og snakket med folk vi ikke møter ellers. I løpet av året har vi skrevet kommentarer fra Steinkjer, Bjugn, Ørland, Lekka, Kristiansund, Verdal, Oppdal, Namdalseid, Snillfjord, Halsa og Klæbu. Det har gitt mersmak å være kommentator på tur, og i 2020 ønsker vi å satse enda mer på kommentasjer.
  I mars sa Tone Sofie Aglen opp sin stilling som politisk redaktør. Siv Sandvik kom inn i kommentaravdelingen i mai, og ble 17. september ansatt som politisk redaktør.

  Debatt

  Byutvikling, vindkraft og metrobuss. Klimaendringer, domstol-kutt og Nav-skandale. RBK, distriktspolitikk og utbygging av trønderske motorveier. Det er blant temaene som har engasjert mest i 2019.
  Vi fortsetter arbeidet med å bli «digital først», og antallet sidevisninger har økt sterkt gjennom året. Vi kan få stor trafikk også utelukkende gjennom sosiale medier. Når et tema skaper ekstra engasjement, lager vi spesialutgaver av «Ordet fritt» . Eksempler er vindkraft på Frøya og innføringen av metrobuss, med tilhørende samtidig tilsvar fra de som angripes. Vi har også laget «Ordet fritt» fra Nordre gate , ved å stå på stand og ta imot debattinnlegg  fra folk som passerte. Dette opplegget fortsetter i 2020 sammen med Arena, også andre steder i Trøndelag. Vi har innført en ny spalte der folk som nylig har vært i medias søkelys, kan fortelle om saken «Med egne ord»
  Vi har hentet inn nye spaltister, som Mia Landsem, Julie Bordtkorb, Randi Ness, Azra Halilović og Mats Ramo. Nå har vi flere kvinner enn menn som faste spaltister, og vi jobber også aktivt for bedre kjønnsbalanse ellers. Å få flere debattanter med minoritetsbakgrunn er en prioritet.
  Vi har også bidratt med kurs i kronikkskriving, blant annet hos Fylkesmannen, og med foredrag ved NTNU Handelshøyskolen og ved Ole Vig videregående skole i Stjørdal. Målet er å spre kunnskap om oss og å rekruttere nye, yngre debattanter. Vi har fortsatt samarbeidet med Saupstad/Kolstad ungdomsråd, med flere debatt-podkaster, i samarbeid med Arena.

  Nye møteplasser
  På Skandia Cup, i nye Rosendal teater, på Uka og Lade skole, under Trondheim maraton og i Nordre gate. Adresseavisen har aldri vært så utadvendt og synlig som denne høsten når vi har tatt vår journalistikk ut blant publikum.
  Vi har arrangert debatter og samtaler om alt fra fair play i barne- og ungdomsfotballen til kulturdebatt og ordførerdueller før valget, samt temamøter om unge som sender nakenbilder og passordlekkasjer i kjølvannet av vår journalistikk.
  Siden prosjektet Adresseavisen Arena ble startet 1. juni har vi hatt ni fysiske arrangement, inkludert podkastsendingene Singelkrisa Live fra UKA og OmAdressert Live fra Litteraturhuset etter valget. I tillegg har vi laget en egen løpepodkast , bokstavelig talt løpende, i forbindelse med Trondheim Maraton. Sammen med Debatt har vi også laget "Ordet fritt" fra julemarkedet .
  Det ettårige Arena-prosjektet startet 1. juni i fjor, og har som ambisjon å lage digitale og fysiske møteplasser der leserne kan oppleve vår journalistikk på nært hold. Vi tar de viktigste debattene, de nære intervjuene og våre journalistiske satsninger ut blant leserne på ulike arenaer. Vi har også åpnet opp Adressahuset for leserne i større grad ved å arrangere frokostmøter og temamøter, som «Rapport fra Lesvos» eller et møte om passordlekkasjer i etterkant av avsløringene i «Lekkelandet».
  Vi ønsker også i større grad å engasjere unge i pågående debatter. Vi har videreført podkast-samarbeidet med Saupstad/Kolstad Ungdomsråd og Trondheim kommune. I høst ledet ungdommene sin første live-sending foran en klasse på Heimdal videregående, med Helsesista som gjest . Da vi la en ordførerduell til Lade skole i valgkampen , stilte elevene ordførerkandidatene mange og gode spørsmål etter duellen.

  Ordførerduell på Lade skole. Foto:Kim Nygård

  Oversikt over høstens arrangement i 2019:
  18.11: Temamøte: Ungdom sender nakenbilder. Hva gjør vi med det?
  6. 11: Frokostmøte: Har du kontroll på passordene dine? 
  18. 10: Frokostmøte: Rapport fra Lesvos 
  10. 10: Singelkrisa Live fra UKA 
  10. 9: Omadressert Live – Trondheim og Trøndelag etter valget 
  3. 9: Mangler kulturbyen Trondheim ambisjoner? 
  29. 8: Løpepodkast: Fire eksperter og en mosjonist gir deg sine beste løpetips 
  28. 8: Ordførerduell, runde2: Rita Ottervik vs. Ingrid Skjøtskift 
  14.8: Ordførerduell: Rita Ottervik vs. Ingrid Skjøtskift 
  25. 6: Temamøte: Fair play i barne- og ungdomsfotballen 


  Frokostmøte "Rapport fra Lesvos" på Adressahuset 18.oktober.
  Legg til i min rapport

  Nyhet

  Vi er der. Fra minutt til minutt. Når Metallica går på scenen i Granåsen. Når politisperringene rulles ut og krimteknikerne kommer. Når hjørnesteinsbedriften går konkurs. Og når Metrobussen kjører sin første rute. Men vi ser også de lange linjene. Skjebnene som trenger søkelys. Sakene som bør avdekkes. Under paraplyen Nyhet jobber en avdeling journalister med en rekke oppgaver og tema som hendelser og historien bak, krim, kultur, økonomi og trondheimssaker. Fellesnevneren er nærhet til trøndernes hverdag, digitale verktøy og målrettet innsats. I løpet av 2019 har vi tatt viktige steg fremover i forhold til å kombinere våre journalistiske vurderinger med det vi ser er lesernes behov. At den digitale lesingen av abonnementssaker er tredoblet gir oss god fart inn i 2020.

   

  Emma-saken
  I 2016 og 2017 begynte avisa å få jevnlige henvendelser fra lesere om ei jente som utsatte seg selv for fare på bruer i Trondheim. «Vi er ikke i tvil om at du må ha det forferdelig vondt og vanskelig når du velger å opptre på denne måten. Vi håper inderlig at du får den hjelpen du trenger.», skrev en leser i et åpent leserbrev til den ukjente jenta høsten 2017. Adresseavisen publiserte aldri brevet på våre Ordet fritt-sider, men tok vare på det. Etter hvert ble henvendelsene til avisen flere, og vi fikk rapporter fra redningstjenestene om at de svært ofte måtte rykke ut til jenta. Det ble klarere og klarere at dette var en sak vi burde gå inn i. Men
  Emmas suicidale adferd gjorde at denne saken måtte løses på en mer utradisjonell måte enn
  i en del andre saker. Hvordan håndtere en sak hvor hovedkilden til enhver tid sto i fare for å
  ta sitt eget liv? Arbeidet med saken skulle ta over et år og inneholde en rekke etiske utfordringer. Men resultatet minner oss om hvordan journalistikk kan gjøre en forskjell; etter at Adresseavisen skrev om saken har Emma fått en helt annen hjelp og utsetter seg ikke lenger for fare hver kveld.
  Jeg tror psykiatrien tar meg mer på alvor denne gangen   Tragisk ulykke
  Båtulykken i Namsos der Malvik-ordfører Ingrid Aune og kjæresten Eivind Olav Kjelbotn Evensen omkom preget nyhetsbildet i august. De to var på båttur da båten deres traff et skjær. Ulykken der to unge og profilerte mennesker ble borte rammet familier og lokalsamfunn hardt. Årsaken til ulykken er fortsatt ikke avklart.

  Nesset
  En rekke dødsfall. En seriemorder få snakker om. En bygd som fortsatt er berørt 40 år etter. Gåten Arnfinn Nesset. I denne gjennomarbeidede saken ønsket vi å fortelle historien som mange kanskje ikke en gang har hørt om. Målsetningen var også å ta i bruk Adresseavisens rikholdige arkiv på en ny måte; bruke moderne og digitale fortellerteknikker til å fortelle historien.

  Fresco Motors
  Sensommeren 2019 dukket det opp en sensasjonell nyhet i norske og utenlandske medier; en elbil med spesifikasjoner som hittil har vært utenkelige er under utvikling i Trøndelag. Nyheten vekket vår interesse. Og ga oss en rekke spørsmål i hodet. Undersøkelsene viste oss at hovedkvarteret lå i en blokkleilighet på Buran i Trondheim. Bildene var tatt i et undervisningslokale. Penger var det lite av.


  Legg til i min rapport

  Kultur og Trondheim

  Trondheim har blitt en av Norges fremste kulturbyer. Det viser seg på mange felter, og preger bybildet på ulike måter. I fjor hadde Trondheim besøk av flere av verdens største artister. Den største enkelthendelsen var da Metallica besøkte Granåsen i juli. Vel 40 000 publikummere fikk med seg rockelegendene levere et show som sto til karakter fem i vår avis. Metallica er ett av flere eksempler på hvordan Trondheim blir en litt annen by mens en slik konsert pågår. I tillegg til å vise frem hva som skjer på arenaen, ønsker vi å vise frem engasjement blant publikum, gi leserne våre den praktiske informasjonen de trenger for å ha en best mulig opplevelse, og gi også dem som ikke er på selve arrangementet et godt innblikk i det som skjer. Derfor har vi satset tungt på arrangementene som trekker mye publikum, vises godt i byen og regionen, og som folk snakker om.  Vi mener det også er viktig å mene noe om det som skjer på kulturfronten i byen. Derfor satser vi på anmeldelser i et betydelig omfang. Dette gjelder ikke bare for de store konsertene, men også på nye artister og andre områder enn denne typen musikk. Gjennom året har vi også fulgt med på symfoniorkesteret vårt, som tradisjonen tro startet med nyttårskonserten, gikk videre med den storslåtte oppsetningen Faust, som fikk karakteren seks av vår anmelder, og på senhøsten fikk en gedigen opptur med den suksessrike turneen i sjefdirigent Han-Na Changs hjemland, Sør-Korea. – Vi følte oss som rockestjerner, uttalte en av musikerne i etterkant, og det kan vi skjønne.  Trøndelag Teater har gjennomført et variert program gjennom året som gikk. Storsatsingen Tordenskiold var et høydepunkt publikumsmessig, og noe våre lesere var svært interesserte i. På kunstfeltet fulgte vi blant annet nøye med da Håkon Bleken i sitt 90-årsjubileum stilte ut både på kunstmuseet og senere på Britannia. Vi har i det hele hatt oppmerksomheten rettet mot en rekke av våre kunstnere gjennom året, og har dokumentert at kunstinteressen i Trøndelag er på vei oppover. Da desember kom, valgte vi å vise frem dette mangfoldet gjennom de mange utstillingene i byen. Som vanlig står bøker, film og tv-serier sterkt i vår kulturdekning, og det har vært viktig for Adresseavisen å vise frem mangfoldet på disse feltene gjennom både reportasjer og anmeldelser.

  Til sist er det viktig å nevne den økende interessen og anerkjennelsen for matkultur i Trøndelag. Fjorårets utdeling av Michelin-stjerner til Trondheim ble en stor begivenhet, og skapte en stolthet i hele regionen. Michelin-anerkjennelsen gjelder ikke bare Fagn og Credo, som fikk hver sin stjerne, men hele regionen som leverer råvarer og produkter i verdensklasse.
  Les vår sak om ringvirkningene av Michelinutdelingen.

   
  Infrastruktur:
  I august ble den største omleggingen av infrastruktur i Trondheim i nyere tid rullet ut. Atb fikk nye busser og nye ruter, mens veinettet i Trondheim gjennomgikk store endringer. I en situasjon som dette er det viktig for Adresseavisen å vise frem de konkrete endringene og den nye reisehverdagen folk skal forholde seg til. Vi har vist frem de nye tilbudene som kom som følge av dette, og skrevet om tilbudene som forsvant. Omleggingen har skapt en stor debatt i både i Trondheim og Trøndelag. Dette er viktig, fordi det griper inn i folks hverdag. Det er også vår oppgave å følge med på hvordan ressursene forvaltes. Det som finansieres av felleskassen er av særlig interesse for innbyggerne, og vi har derfor fulgt konsekvensene særlig tett gjennom året. Vi har avdekket både positive og negative sider ved det som skjedd, og latt brukerne av busser, veier og gang- og sykkelveier komme til orde.


  Vi hadde live nett-TV dekning av oppstarten av bussrutene og nettmøte om superbussene .

  Byutvikling:

  På samme måte som infrastrukturen er viktig for leserne våre, er også byutvikling det. Dette være fortettingspolitikk, nye næringsarealer, næringsarealer som forsvinner, hvordan Midtbyen og andre bydeler utvikler seg og de store boligutbyggingene. Byutvikling er et av feltene som skaper mest debatt, og vi har fulgt flere av disse tett. Et eksempel er Hangaren, som både har skapt stor debatt i det politiske miljøet, så vel som i handelsstanden. Etter mye frem og tilbake, ble det ved slutten av året bestemt at butikkene i Hangaren får holde åpent i minst tre år.  Vi har også vært ute og snakket med de som blir påvirket av boligbygging og annen anleggsvirksomhet. Fortetting i Trondheim skaper sterke følelser for både de som skal bygge nytt, og naboer. Dette har vi tatt på alvor, og vi ser også at dette er saker som engasjerer leserne våre. Problemstillingen er gyldig for en stor del av befolkningen i regionen.
  Større satsinger:
  Gjennom året har vi også hatt flere store satsinger som har fått stor oppmerksomhet. Da restaureringsarbeidene på Nidarosdomen fylte 150 år i fjor, gikk vi gjennom historien for vårt mest ikoniske bygg.

  Vi laget også en spesial på Vestfronten, der vi detaljert fikk vist frem alle de spesielle motivene som preger Nidarosdomens hovedfront. Denne saken vant også pris i kategorien Konsept og innovasjon i multimedia storytelling under årets European News Paper Awards.  På våren valgte vi å gå inn i den oppsiktsvekkende historien om togrøverne på Ranheim, som på 90-tallet stjal blant annet øl og brus fra togene som stanset på Ranheim over en lang periode. Spætt Film har laget en kortfilm om historien, som har fått stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Vår story om hendelsene er blant avdelingens mest leste gjennom hele fjoråret.  I fjor høst valgte vi også å gå inn i den opprivende historien om Haakon og Harmony. NTNU-student Haakon Bratland ble stormforelsket i Harmony Telford Pateman fra Storbritannia. De ville toppe forelskelsen med «kjærlighetsdop». Utgangen ble dypt tragisk, og tematikken er generell. Ungdommens utforsking, foreldres fortvilelse og en kjærlighetshistorie som ikke fikk den slutten den fortjente. Vi mener det er viktig å vise frem historien, både fordi rusproblematikken i Norge og Trøndelag er stigende, og fordi det viser hvordan en slik hendelse påvirker alle rundt.

   

  Legg til i min rapport

  Dagsorden

  Flere dagsordensettende nyhetssaker og større graveprosjekt preget 2019 for avdelingen som dekker politikk og samfunnsliv. Valget, vindkraftstrid, NTNU-bråk og passord på avveie er stikkord for noe av det avdelingen har jobbet med.

  Året startet med en sak som i stor grad preget særlig første halvår, men som fortsatt kan dukke opp i nyhetsbildet: Gnist Trøa barnehage fikk beskjed om at Trondheim kommune ville stenge den private barnehagen på grunn av uforsvarlig drift. Saken har skapt mye debatt, og utviklet seg til å bli en hard strid mellom kommunen og den private barnehageeieren. Endelig punktum for striden er ennå ikke satt.

  Leon Bafondoko var en raskt stigende stjerne i AUF og Ap. Etter nominasjonsmøtet i slutten av januar, sto han uten verv og med forbud mot å delta på AUF-arrangement eller Ap-møter. Våre politiske reportere stilte spørsmålet: «Hva har Leon Bafondoko gjort?» og rullet opp hele historien bak ekskluderingen.
  Flere har seinere reagert kraftig på behandlingen av Bafondoko og reist kritiske spørsmål rundt bruken av varslingsinstituttet. Ved høstens valg ble han satt på nest siste plass på Trondheim Ap’s liste, og en haug med slengere og personlige stemmer førte ham rett inn i bystyret.  2019 har vært sterkt preget av striden rundt vindkraft, og utbyggingen på Frøya har vært særlig konfliktfylt. Der ble det i januar reist krav om ny folkeavstemning og demonstrert mot nye vindmøller. Men det er konflikt om slik utbygging også flere andre steder i Trøndelag. I april sørget over 50 aksjonister på Frøya for at Trønderenergi ikke fikk kjørt anleggsmaskiner inn i området der det skal bygges vindkraftanlegg. Det har i tida etter vært en rekke konflikter mellom aksjonister og utbygger. Les saker om vindkraftstriden her.

  Adresseavisen har i 2019 hatt en sterk satsing på klima, med reportasjer, nyheter og debatt. Våre journalister arrangerte i juni et trøndersk klimatoppmøte i samarbeid med vitenskapsfestivalen The Big Challenge.
  De leverte også denne veldig godt leste digitale historiefortellingen om klimaendringene.  En av de store sakene i 2018, var Kystad-avhørene, der kontakten mot Ap-politikere fra Rune Olsø i Grønn Strek-saken kom på bordet. Adresseavisens reportere avslørte blant annet hvor mye av Trondheims utbyggingspolitikk som i det stille var ført i pennen av en politiker som hadde meldt seg inhabil. Resultatet av denne avsløringen er svært omfattende og preget politikken i Trondheim også i 2019: I mai snudde Ap og sa nei til utbygging av Kastbrekka, noe som har fått utbyggeren Kastbrekka Eiendom til å true med erstatningssøksmål.
  Adresseavisen vant Skup-diplom for sakene fra 2017 om Kystad-avtalen.
  Metoderapporten kan leses her.

  Trond Giske var et sentralt navn i nyhetsbildet også i 2019. Det startet med bråket rundt VGs dekning av dansevideoen på Bar Vulkan. En dekning VG seinere måtte beklage, men som likevel førte til at Giske trakk seg som kandidat til medlem av arbeidsutvalget og styret i Trøndelag Ap.

  I juni fikk Giske langt hyggeligere oppmerksomhet, da han giftet seg med Haddy Njie i Nidarosdomen.
  Så ble det på nytt bråk, da han ble valgt som ny styreleder Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon, som eier Folkets Hus i Trondheim.

  15. mars fikk familien Abbasi endelig avslag på sin søknad om opphold i Norge. I juni tok saken en dramatisk vending, da Yasin (22), Taibeh (20) og Ehsan (16), samt deres mor Atefa Rezaie, ble hentet av politiet om natta og transportert ut av Norge med fly fra Røros til Istanbul i Tyrkia. Måten dette skjedde på skapte sterke reaksjoner fra familiens venner og støttespillere i Trondheim. Det ble reagert særlig sterkt på at mor ble transportert ut mens hun var i bevisstløs tilstand. Hennes helsetilstand førte også til at familien kort tid etter utsendelsen ble returnert tilbake til Norge, men avslaget på søknaden om opphold gjelder fortsatt.
  Adresseavisen kunne seinere fortelle hele historien om hva som skjedde da Abbasi-familien ble pågrepet og sendt ut av landet.


  I august ble det kjent at Gunnar Bovim ville gå av som rektor ved NTNU. Årsaken er at han hadde innledet et forhold til Merete Kvidal, som er sjef for campus-prosjektet. Dette er det største prosjektet i Trondheim siden universitetssykehuset - et nasjonalt prosjekt med formål å samle hele NTNU, med store konsekvenser også for byutviklingen i Trondheim. Bovim og Kvidal var begge i NTNUs ledergruppe.
  I slutten av året ble Anne Borg ansatt som Bovims etterfølger. Hun er NTNUs første kvinnelige rektor.

  To andre NTNU-saker som har preget året: Den betente striden ved Historisk institutt, der arbeidsmiljøet har vært elendig i flere år. Og vitenskapsfestivalen som mislyktes med så mye.

  Valget var utvilsomt høstens store løft i Dagsordenavdelingen. Ordførerduellen mellom Rita Ottervik (Ap) og Ingrid Skjøtskift (H) preget valgkampen i Trondheim. Adresseavisen arrangerte flere debatter dem imellom, og gjennomførte den store ordførerprøven med 50 spørsmål til dem begge. I fylket var det spenning rundt Senterpartiets valg av side i politikken.
  Adresseavisen samarbeidet med NRK og en rekke lokalaviser om valgsatsingen «Trøndelag stemmer», der vi i 14 dager turnerte hele Trøndelag for å få fram de viktigste lokalsakene og de gode løsningene. Hver dag ble det direkteoverført debatt på adressa.no og nrk.no Adresseavisen var med på hele turneen med ønske om å gå inn i valgkampens mest interessante dragkamper på hvert sted. Vi hadde også reportere til å jobbe med innlegg på sosiale medier, spesielt rettet mot unge velgere.
  Svært mange lesere tok i bruk vår valgomat (utviklet av NRK). Interessen var også meget stor for Adresseavisens «Politikermatch», der leserne selv kunne se hvilken politiker i Trondheim han eller hun er mest lik – både politisk og personlig.
  Vi samarbeidet med NRK også på valgnatta med direkte tv-sending. I tillegg hadde vi livechat med løpende nyheter og reportere ute på de ulike valgvakene. Det ble gitt et bredt tilbud av nyheter og reportasjer på adressa.no Tallene fra valgkampdekning 2019 viste mye høyere lesing og engasjement blant leserne enn ved tidligere valg.


  Etter valget hadde vi en bred dekning av kampen om makta både i Trondheim og i Trøndelag, der det var særlig mye dramatikk rundt sistnevnte.


  En lokal politisk strid fikk stor oppmerksomhet langt ut over kommunens grenser: Det startet med at fire kumulerte og totalt ti på Høyres valgliste i Ørland, trakk seg som følge av at ordfører Tom Myrvold hadde levert varsel på tre partimedlemmer. 23 medlemmer av Ørland Høyre skrev under på en mistillitserklæring mot sin egen ordfører. Høyre sentralt vurderte sanksjoner mot noen av dem som gikk ut mot ordføreren. Etter valget oppsto ny dramatikk: Valgnatta ble det gjort en avtale som sikret Senterpartiets Finn Olav Odde ordførerkjedet med Myrvold som varaordfører. Seinere brøt Høyre avtalen og inngikk et samarbeid som sikret Myrvold ordførerjobben og Ap varaordføreren, men det oppsto tvil om lovligheten av måten valget ble gjort på og Ap valgte å bryte samarbeidet på grunn av indre uro i Høyre. Resultatet ble til slutt at Tom Myrvold likevel fikk fortsette som ordfører, men med flertallet i kommunestyret mot seg, et flertall som har besluttet å halvere ordførerens stilling og lønn. Les saker om Ørland-striden her.

  I de to dokumentarene «Jakten på Max» og «Lekkelandet»
  - med totalt 24 publiserte artikler så langt - har Adresseavisen avdekket hvor utsatt privatpersoner og det norske samfunnet er for kriminalitet og hacking som følge av passordlekkasjer. Slike lekkasjer omtales jevnlig, men det er første gang norske journalister har fått tilgang til- og analysert en så enorm mengde lekkede passord på befolkningsnivå.
  Dette omfattende gravearbeidet er sendt inn til Skup-juryen 2020.


  Legg til i min rapport

  Sportsåret 2019

  Tour de Ski
  Året startet med Tour de Ski, som ble avsluttet med renn opp «monsterbakken» i Val di Fiemme. Øverst på pallen sto Johannes Høsflot Klæbo. Han er tidenes yngste vinner av ski touren , og vi fulgte dramatikken tett
  med både nyhetsreporter og kommentator .

   

  Håndball-VM
  I starten av januar jaktet Sander Sagosen og Christian Berge gull i håndball-VM i Danmark og Tyskland sammen med det norske landslaget. Adresseavisen fulgte Sagosen og Berges vei mot finalen, som ble spilt i Herning i Danmark. Norge tapte finalen, og de to trønderne kom hjem fra mesterskapet med sølvmedaljer.

  RBK-rettssaken
  Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun fikk sparken som Rosenborg-trenere 19. juli i 2018. I januar 2019 møttes partene i en sivil rettssak.
  Sportsredaksjonen, i samarbeid med nyhetsavdelingen, begynte en stund før hovedforhandlingen arbeidet med å streame rettsaken i sin helhet. Det ble sendt et brev til tingretten med argumenter om hvorfor Adresseavisen skulle få streame. Resultatet ble at for første gang det har blitt tillatt i Sør-Trøndelag tingrett å streame en rettssak i sin helhet. Saken og Adresseavisens arbeid setter derfor også viktig presedens med tanke på offentlighet rundt senere sivile rettssaker.
  Det resulterte i to fulle dager med livesending i omtrent 7 timer hver dag fra Sør-Trøndelag tingrett og pressekonferanse med Ingebrigtsen/Hoftun etter at forliket var et faktum. I tillegg fulgte vi rettssaken med nyhetsjournalister og kommentator. I etterkant av rettssaken har vi også fulgt opp med saker om hvordan rettssaken har påvirket klubben.


  Ski-VM
  Johannes Høsflot Klæbo hadde tidligere samme vinter vunnet Tour de Ski, og under VM i Seefeld ble han verdensmester for første gang. Adresseavisen fulgte mesterskapet tett med nyhetsreporter og kommentator. Trønderne Jan Schmid, Espen Bjørnstad og Jørgen Graabak vant også lagkonkurransen i kombinert sammen med Jarl Magnus Riiber.  RBK og Ranheim
  Året startet med Rosenborgs jakt på ny trenerduo, og helt i starten av januar fikk Adresseavisen bekreftet at de nye RBK-trenerne er Eirik Horneland og Karl Oskar Emberland.  Etter at det ble klart at duoen skulle lede RBK, ble det brudd i forhandlingene mellom gamleklubben Haugesund FK og RBK. Klubbene kom til slutt til enighet, og 9. januar ble Horneland presentert som ny RBK-trener.  Det var starten på et turbulent sportslig år for RBK.
  Sporten fulgte RBK tett før og gjennom sesongen, både i cupen og Eliteserien. Flere av lagets treningskamper ble sendt direkte på adressa.no. På tampen av året var det også flere utskiftninger i ledelsen på Brakka, som sporten fulgte tett.


  Etter en stor sportslig opptur i 2018-sesongen, ble ikke 2019-sesongen det Ranheim hadde håpet på. Laget rykket ned i 1. divisjon. Sporten fulgte laget gjennom sesongen.  RBKs kvalifisering til Mesterligaen
  For første gang kjøpte Adresseavisen TV-rettigheter på internasjonalt elitefotballnivå. Det betydde at Adresseavisen kunne vise flere av RBKs kvalifiseringskamper til Mesterligaen direkte på adressa.no.

  Arbeidet med å kjøpe rettighetene ble gjennomført i samarbeid med TV 2. Vi delte produksjonskostnadene, mens sporten sydde en egen TV-sending rundt selve kampene. Vi streamet kampene mot Linfield og hjemmekampen mot BATE


  Som en del av TV-sendingene hadde vi direktesendte intervju og forhåndsproduserte innslag. Det samme hadde vi også i pausen og rett etter kampslutt. Vi hadde fokus på å sette vårt eget preg på tv-sendingene ved å bruke egne profiler og intervjue kildene om tema som var aktuelle også å dekke på nyhetsplass.
  TV-sendingene gjorde at våre brukere fikk den beste dekningen av RBKs kvalifisering til Europa på adressa.no.


  Dobbelspilleren
  Gjennom året har sporten jobbet med dokumentet «Dobbeltspilleren».  I 2017 innledet RBK et samarbeid med Kian Karam som talentspeider. På samme tid skal Karam ha vært Jonathan Levis agent. Og Issam Jebalis rådgiver. Da Rosenborg investerte et tosifret antall millioner kroner i de to spillerne, skal Karam ha hatt ulike roller. Dette reagerer flere skandinaviske eksperter på. Det svenske fotballforbundet har også bestemt seg for å granske Karam


  Podcaster og debattmøter
  Sporten fortsatte satsningen på podcasten Rasmus & Saga.  Blant annet dro Rasmus & Saga til England sammen med videoreporteren på sporten. Rasmus & Saga har også hatt livesendinger, blant annet direkte under cupkampene til RBK og under RBKs avgjørende kvalifiseringskamp.
  I forkant av Trondheim maraton laget vi også en løpepodcast der fire eksperter og én mosjonist ga brukerne sine beste løpetips.
  Under Skandia cup hadde sporten et debattmøte om fair play. Debattmøtet ble arrangert i samarbeid med Adressa Arena i etterkant av at sporten hadde skrevet flere nyhetssaker og kommentar om fotballdommere som opplever hets. Under ski-NM i Meråker arrangerte sporten også et møte med flere av Norges største skistjerner.


  Legg til i min rapport

  Ukeadressa

  I 2019 har vi hatt enda mer fokus på å nå leserne digitalt med magasinstoffet vårt. Totalt hadde vi en økning fra rundt én million plusslesere i 2018, til godt over 1,6 millioner i 2019. I 2018 hadde vi tre saker med over 20 000 lesere, i 2019 når vi stadig oftere 30 000 lesere. Først og fremst handler det om å få vist fram hovedreportasjen og portrettet, men også de faste spaltene, som hører hjemme i et papirmagasin, har fått et solid løft på nett. Det gjelder blant annet Tankestreif, På benken og Før og nå.

  Nære menneskemøter

  Portrettene er en av Ukeadressas faste hovedstolper. Nærheten til den portretterte, samtalens forløp og formuleringer som gjerne er til å tygge på og kose seg med, gjør at Ukeadressas portretter er blant landets aller beste. Gjerne uærbødig, men alltid også med kjærlighet og respekt, møter vi mennesker som har interesse for trønderske lesere.
  Vi konsentrerer oss fortsatt om lokale skikkelser når vi leter etter aktuelle portrettkandidater, og vi ser på tallene at leserne er godt fornøyde med det. Vi er opptatt av å få til en lik andel kvinner og menn (24/28 i år, så vi klarte det nesten), og etterstreber en mest mulig variert forsamling mennesker, fra alle samfunnsområder.
  I år har vi møtt etablerte «kjendiser» som Åge Aleksandersen, Ada Hegerberg, Håkon Gullvåg, Håkon Bleken og Rita Ottervik, og «nye fjes» som av ulike grunner blir gjengangere i nyhetsbildet i landsdelen, som Frode Bergs advokat Brynjulf Risnes, ny RBK-trener Erik Horneland eller AtB-sjef Janne Sollie.  Sterke historier

  Hovedreportasjene er den andre hovedstolpen i Ukeadressa. De kan grovt deles inn i tre kategorier. De sterke historiene, nyhetsreportasjene og reportasjer som forteller om nye trender i samfunnet.
  Magasinformatet egner seg godt til nære møter med mennesker som har vært gjennom krevende situasjoner. Lesertallene viser at folk liker å lese om mennesker som har vært gjennom tøffe utfordringer, i form av sykdom, svik, tap eller annet. Det er godt å lese om folk som kan sette ord på hva som har hjulpet dem gjennom en tøff tid, som kan minne oss om hvor viktig det kan være at mennesker ser og stiller opp for hverandre.


  Vi har møtt Jakob Kjerpeseth, 21 år, som fikk oppfylt sitt største ønske: Å hoppe i fallskjerm. To dager etter døde han. For familien betydde det alt å se det glade ansiktet hans da han landet.  Bastian Fjelnset (33) hadde vært syk hele livet og hadde i utgangspunktet bare få måneder igjen å leve. Han orket ikke tanken på å gjennomgå en livsnødvendig levertransplantasjon, men så skrev han under en kontrakt med onkelen som skulle vise seg å redde livet hans.

  Egil Hofsli og kona fortalte om en svært spesiell dag i deres liv. En helt vanlig dag glemte han ikke bare koden inn til kontoret, han glemte alt: Hvem han var, at han var gift, hvor han bodde. Fortellingen deres om hvordan de oppdaget at han var rammet av et akutt – men forbigående – hukommelsestap, og kom seg gjennom dagen, ble en spennende og rørende historie.

  «Alkisene, fyllikene, subben. Det er her de holder til, på Blå Kors. For en skam!». Det tenkte Lis Ofstad, som selv hadde flyttet inn på avrusning. Journalist Hilde Østmoe og fotograf Mariann Dybdahl flyttet inn på kvinneavdelingen sammen med Lis og et knippe andre kvinner og ga leserne et innblikk i livet på avrusningsinstitusjon. Det var samhold, humor og smerte. 

  Saken som ble aller mest lest i kategorien «sterke møter», handlet om Julie, 19 år og russepresident. Toppidrettsutøver, i europatoppen i taekwondo, snart russ. Og så kreftsyk.
  Mellom rundene med cellegift og kvalme i en sykehusseng, var hun på skolen, ledet russestyret, var leder for kreftaksjonen på KVT, deltok i russerevyen. Hun var med på så mye hun bare har orket. Og fulgt helsesøster Sigruns råd: Det er ikke alltid man skal prioritere skole først.  Vi avsluttet året med fortellingen om Aleksander Nordengen, 29-åringen som etter en oppvekst full av svik og omsorgssvikt hadde funnet lykken i en tomannsbolig i Buvika. Fortellingen hans om hvordan han så å si måtte oppdra seg selv, ble en sterk påminnelse om betydningen av å se og bry seg om spesielt barn i krevende livssituasjoner.

  Nyhetsreportasjer

  Når vi får det til med tanke på deadline og tilgjengelige ressurser, ønsker vi å lage reportasjer knyttet tett opptil nyhetsbildet.
  2019 var preget av den største omleggingen av kollektivtilbudet i Trondheim noensinne. På sosiale medier så det ut til at temperaturen var aller høyest i Melhus, der beboerne mistet mange direkteavganger til Trondheim. I «Lengselen etter Buss 38» møtte vi passasjerer, aksjonister og sjåfører, og fikk en større forståelse for hva konflikten gikk ut på.  Ellers har vi vært i flyktningleir på Lesvos, i "Katrins kall" og på Skardsøya i Aure, der vi møtte en lokalbefolkning som følte at deres paradis var truet, og mobiliserte mot vindkraftutbygging.

  Nye trender

  I den tredje kategorien hovedsaker møter vi mennesker som er engasjert i temaer eller nye trender som vi mener vil være av interesse å lese om.
  Vi har hatt reportasjer om fenomenet Tiktok, en app for barn og unge som mimer og danser til kjente poplåter i korte videosnutter, vi har møtt unge gutter som bruker mye tid på å få kropp og ansikt til å se bra ut, og vi har skrevet om de mer positive følgene av barns gaming.
  Yoga for menn, vegetarianisme, restaurantbyen Trondheim og Rekoringen, der produsent møter forbruker på en parkeringsplass for salg av lokale matvarer.
  I forbindelse med farsdagen handlet det om menn som er blitt fedre i svært ung alder og i samarbeid med kulturavdelingen hadde vi en engasjerende hovedsak om overgangsalderen.


  Spesialutgaver

  Når vi planlegger en Ukeadressa-utgave prøver vi vanligvis å gjøre magasinet mest mulig variert. Det skal helst være noe å finne for alle. En sjelden gang gjør vi unntak og lar hele magasinet handle om ett tema. I år har vi hatt to spesialnumre. Det første tidlig sommer. I forbindelse med 150-årsjubileet til Nidarosdomens restaureringsarbeider, og samtidig med at det var en internasjonal steinhuggerfestival i byen, hadde vi et eget nummer viet Nidarosdomen, katedralen som aldri må bli ferdig.  Magasinavdelingen samarbeider tett og godt med fotografene i avisen. I november la fotoavdelingen det meste annet til side og brukte et par uker til å dokumentere hvordan 15 vindkraftverk er i ferd med å forandre det trønderske landskapet: Vi ville vise fram hvordan utsikt, fjell og kommunebudsjetter ble preget – enten man var for eller imot utbyggingen. Reaksjonene vi fikk viste at vi klarte å dokumentere utbyggingen, uten at dekningen hadde en slagside: Representanter fra begge leirer var både begeistret og provoserte over presentasjonen.

  På tampen av året fikk vi også beskjed om at Ukeadressa, i prosjekter som inkluderer papirdesken, fotoavdelingen og utviklingsavdelingen, medvirket til en rekke priser fra European Newspaper Award:
  Pris for fotoreportasje: Hjemmefødsel
  Pris for spesialutgave: Bleken-nummeret i Ukeadressa


  Pris for Konsept og innovasjon i multimedia storytelling: «Vestfrontveggen på Nidarosdomen» (initiert fra Ukeadressa)
  To spesialpriser for Online og Cross media:
  Jakten på Max – nett og papir
  Barna vi sletter – nett og papir.


  Legg til i min rapport

  Mest leste saker adressa.no 2019

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Økt fokus på kompetanse har over flere år vært en viktig del av Adresseavisens redaksjonelle strategi. Satsingen har vært så vellykket at flere andre mediebedrifter har fått innsyn og kopiert deler av metodene vi har benyttet. Også i 2019 har vi jobbet målrettet med kompetansehevende tiltak for å utvikle våre ansatte, spesielt med fokus på nye, digitale måter å formidle journalistisk innhold på. Redaksjonsledelsen har også opprettet et kompetanseråd som har ansvaret for å drifte en redaksjonell kompetanseplan med tiltak som støtter opp om strategien, og dermed utvikling av redaksjonen som helhet.

  I 2019 har vi hatt fokus på «Digital historiefortelling». Hver måned har vi valgt ut et nytt tema som våre medarbeidere har fordypet seg i. Det har blant annet vært «Idéutvikling i hverdagen» der vi sammen med IT-selskapet Kantega har utviklet en journalistisk metode for å drive idéutvikling av journalistiske prosjekter.

  Dette kurset ble kjørt i redaksjonen og metodikken har blitt benyttet i avdelinger etterpå. I det samme temaet har vi også hatt en rekke foredrag av interne og eksterne for å gi inspirasjon og læring i redaksjonen. I tillegg har temaet hatt fokus på interne evalueringer. Måneden etter fulgte vi samme oppskrift på temaet «Fortell så du holder på leseren». Denne gangen ble blant annet forfatter hentet inn for å holde skrivekurs for redaksjonen. Det ble også gjennomført en rekke andre tiltak på temaet.


  Ambisjonene for 2020 er at vi vil fortsette med fokus på et tema for hver måned under paraplyen digital historiefortelling, og at vi skal innom områder som «Slik lykkes du på front» og «Forstå ditt publikum».
  Så forsøker vi å evaluere alt arbeidet vi gjør på kompetanse for å sikre at tiltakene har effekt. Vi har blant annet sagt at tiltak skal være målrettet og relevant for de oppgavene hver enkelt jobber med. Dette nettopp for at kunnskapen skal kunne bli tatt i bruk med en gang etter for eksempel et kurs eller en konferanse.
  Adresseavisen arrangerte også en fagdag for hele mediehuset våren 2019. Dagen ble lagt opp med noen felles foredrag og deretter parallellsesjoner med mer spisset innhold for de ulike avdelingene (redaksjonen, marked, brukermarked, teknologi, salg). Tema på Fagdagen var:
  • Slik har VG lykkes med innholds- og produktutvikling (Gard Steiro)
  • Naken på nett (Mia Landsem)
  • Slik lager du journalistiske salgssuksesser ( Elise Rønnevig Andersen)
  • Grenseløs visuell historiefortelling (Svein Erik Okstad og Jøran Wærdahl)
  • Slik pitcher du! (Marcus Balcon)
  • Lord Ibelin Redmoore (Vicky Schaubert)
  • Togrøverne (Spætt)
  • Kan podcast bli en pengemaskin (Line Tanberg)

  Redaksjonen har også vært representert på en rekke konferanser og kurs i løpet av 2019:

  • Mini-Hell
  • Skup
  • Dataskup
  • SNDS
  • NxtMedia
  • Mediedagene
  • CCI Users Conference
  Et viktig prinsipp i kompetansearbeidet har også i 2019 vært kollegalæring. Mange i redaksjonen besitter en spisskompetanse på ulike områder i journalistikken som har vært etterspurt av kolleger. Derfor har vi forsøkt å koble sammen miljøer og personer.
  Vi har i 2019 vært representert på IJ-kurs samt kjørt andre interne kurs.

  Lederutvikling

  Utvikling av ledere i Adresseavisen gjøres i felleskap på tvers av alle avdelinger. Lederforumet har to årlige samlinger i tillegg til kortere økter med faglig oppdatering og erfaringsdeling. I 2019 var utvikling av lederrollen med vekt på styrkebasert ledelse hovedtema, tett knyttet opp til målarbeid. Alle ledere med personalansvar har i tillegg tilbud om individuell lederveiledning, samt alle ledere mottar sporadisk ulike e-læringskurs med tema innenfor ledelse/HR/personal.

  Praktikanter

  Det er viktig for Adresseavisen å være med på å utdanne fremtidige journalister, og hvert år har vi drøyt seks journaliststudenter i redaksjonen. Praktikantene kommer fra, Universitetet i Oslo og Universitetet i Nordland.


  Legg til i min rapport

  Priser

  Også i 2019 har Adresseavisen fått utdelt en rekke priser.

  Mini-Hell


  Under Mini-Hell konferansen som ble arrangert på Rockheim i februar 2019 ble prisene for beste trønderske journalistikk utdelt.
  På konferansen fikk Adressa-journalistene Mari K. By Rise og Lajla Ellingsen hovedprisen for Kystad-avhørene.
  I fjor kom Riksadvokaten fram til at Adresseavisen fikk innsyn i etterforskningen i det som avisen kalte Kystad-saken, som var en oppfølger av tidligere saker om de såkalte gulltomtene i Trondheim, der avisen satte søkelyset på flere områder som involverte fremstående politikere og omregulering av landbruksjord.
  Adresseavisen fikk også pris for beste fotojournalistikk for fotoserien «Krig i verdens fredeligste land» av Kim Nygård.
  Avisen fikk og pris for beste nyhetsjournalistikk med serien «Møllenberg til leie» av Espen Rasmussen, Agne Ødegaard, Grete Holstad, Marit Bardal, Jonas Nilsson og Ingrid Meisingset.
  Her kan du lese alle sakene fra serien «Møllenberg til leie». 

  I tillegg det ble gitt hederlig omtale i nyhetsjournalistikk-kategorien Adresseavisens Marianne Tønset for serien «Liv og lære i Folkets hus».
  - I nok et prosjekt går vi i dybden for å undersøke viktige saker. Saken er dokumentert på en god måte, og det er veldig stas med hederlig omtale for Marianne.
  Her kan du lese del 1 , del 2 og del 3  i prosjektet «Liv og lære i Folkets hus».
  Prisdryss til Adressa-journalister 

  Polaris-prisene:

  Nyhetspris stor avis
  «Barna vi sletter» av Jonas Alsaker Vikan, Jonas Nilsson, Rune Petter Ness, Jonas Nilsson og Espen Rasmussen.


  Reportasjeprisen
  Fotograf Mariann Dybdahl, journalist Sæba Bajoghli og grafisk journalist Ingrid Meisingset for «Trygghetspatruljen».  Hederlig omtale til Aagot Opheim, Jonas Nilsson og Agne Ødegård i Adresseavisen for saken «Han sa han likte sånne småjenter som meg»

  Kommentarprisen
  Hederlig omtale går til Tone Sofie Aglen i Adresseavisen for kommentarene «Da metoo traff norsk politikk»


  Levende bilde-prisen
  Gikk til Adresseavisen-fotograf Mariann Dybdal, med journalist Hilde Østmoe og utvikler Jonas Nilsson for videoreportasjen om hjemmefødsel.  Hederlig omtale i levende bilde-kategorien, for prosjektet «Karolinerne kommer»  av Anne Berit Fagernes, Jonas Nilsson, Agne Ødegård, Espen Bakken og Ann-Inger Borstad.
  Foto-prisen
  Mariann Dybdahl sikret seg enda en pris fra «Hjemmefødsel» ; hun vant Polarisprisens fotopris for et av bildene i serien. Fotografen Richard Sagen i Adresseavisen fikk hederlig omtale.

  European Newspaper Award
  Vi vant for første gang sølvmedalje i den internasjonale konkurransen SND Best of Digital design, som ett av to europeiske mediehus. I mai mottok vi også utmerkelsen som årets beste regionavis under European Newspaper Awards' bankett i rådhuset i Wien. Måneden etter ble vi for andre gang kåret til best i Norden, da vi fikk «Best of show» fra SNDS for arbeidet med «Barna vi sletter».
  I 2019 vant også Adressa en rekke priser fra European Newspaper Award:
  Pris for fotoreportasje: Hjemmefødsel 
  Pris for spesialutgave: Bleken-nummeret i Ukeadressa 
  Pris for Konsept og innovasjon i multimedia storytelling: «Vestfrontveggen på Nidarosdomen» (initiert fra Ukeadressa) 
  To spesialpriser for Online og Cross media:
  Jakten på Max – nett og papir 
  Barna vi sletter – nett og papir. 


  Årets bilde
  I fotokonkurransen Årets bilde 2018 fikk vi følgende priser:
  2.pris til Mariann Dybdahl i klassen dagligliv Norge.
  2.pris til Kim Nygård i klassen Sport.


  Legg til i min rapport

  Legg til i min rapport

  Svar på spørsmål fra stiftelsen

  1. Hva er den viktigste presseetiske diskusjonen dere har hatt internt i 2019?

  I Adresseavisen har vi løpende etiske diskusjoner. Det kan handle om identifisering i forbindelse med kriminalitet eller ulykker. Det kan handle om politiet som ønsker å etterlyse en savnet person med navn og bilde, som etisk sett må vurderes av oss i hvert enkelt tilfelle. Den såkalte «dansevideo-saken» fra VG utløste mange gode diskusjoner også i Adresseavisen. Den vesentligste og kanskje vanskeligste diskusjonen internt i 2019 har vært den såkalte Emma-saken. Normalt omtaler ikke media selvmord eller selvmordsforsøk. Aller best beskrives avveiningene og beslutning om å arbeide med Emma-saken og senere publisering av sjefredaktør Kirsti Husby i teksten som fulgte saken:
  I flere år har redaksjonen visst om jenta som nesten daglig utsetter seg for fare på bruene i Trondheim. Hun har blitt reddet gjentatte ganger av politi, brannfolk, ambulansepersonell og tilfeldig forbipasserende.
  I Adresseavisen er vi svært varsomme med å omtale selvmord og selvmordsforsøk fordi dette kan medføre smittefare. Samtidig har pressen et viktig samfunnsoppdrag. Vi skal informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Da vi i fjor vår bestemte oss for å undersøke saken, var det fordi noe åpenbart har sviktet i omsorgen rundt Emma. Det er ingen tvil om at Emma er et spesielt tilfelle. Det er like fullt vanskelig å akseptere at det ikke finnes tiltak som hjelper.
  Det har ikke manglet på forsøkene. Emma har i mange år hatt flere ulike behandlingstilbud innen psykiatrisk helsevern. Problemet er at ingen av disse tiltakene har ført til endring i hennes adferd. I løpet av de fire årene som har gått har dette medført mange andre alvorlige konsekvenser. Tilfeldige forbipasserende havner ofte i traumatiske situasjoner der man opplever at liv står på spill, og nødetatene bruker enorme ressurser på redningsaksjoner som til tider lammer annen beredskap.
  Vi har derfor valgt, med Emmas samtykke, å fortelle hennes historie. I tillegg til å følge henne tett i det året som er gått, har hun også gitt oss tillatelse til å snakke med psykiatri og helsevesen gjennom å frita dem for taushetsplikt. For Emma er det viktig at hennes historie fortelles. Kanskje den kan føre til at hun får den hjelpen hun trenger, kanskje kan den hjelpe andre. Hun har lest hele saken før den ble publisert.
  Hvert år tar rundt 500 nordmenn sitt liv. Mellom 6000 og 8000 personer er årlig i kontakt med helsevesenet etter selvmordsforsøk. Fagfolk med stor kunnskap om selvmord mener medieomtale kan bidra til forebygging hvis det som skrives er presist, skånsomt og gir informasjon om mulighetene for å få hjelp. Derfor bruker vi alltid eksperter på området når vi går inn i denne problematikken. Disse bistår oss med rådgivning når det gjelder både tekst og bildebruk. Like fullt er det alltid sjefredaktøren som tar den endelige beslutningen om hva vi publiserer. Jeg mener dette er en så viktig historie at den må fortelles, ikke minst for Emmas skyld.
  Vår rolle er å sette vanskelige problemstillinger på dagsorden. Både slik at enkeltmennesker kan bli sett og få den hjelpen de trenger, men også fordi slike saker skaper utfordringer for samfunnet som helhet. Jeg tror at en åpenhet rundt denne saken og psykiske lidelser generelt kan styrke dialogen om hvordan vi kan hjelpe våre aller mest sårbare.


  2. Hvilke retningslinjer følger man i redaksjonen for avpublisering av saker som finnes tilgjengelig digitalt?

  Adresseavisens redaksjon får ofte henvendelser fra personer som ønsker å slette noe som har stått i avisen på trykk eller på nett. Det er mange forskjellige årsaker som oppgis. Det kan være at man er blitt tatt bilde av for flere år siden, sammen med daværende kjæreste, og nå flere år senere synes det er belastende at bildet dukker opp når en ny kjæreste søker på navnet. Det kan være at man som student har stilt opp i avisa i en sammenheng, som nåværende arbeidsgiver eller andre kan reagere negativt på. Det kan være en gammel straffesak og mange andre årsaker.
  Både publiserte papiravisartikler og nettartikler finnes eller kommer til å kunne finnes i historiske digitale arkiver som alle vil kunne få tilgang til. Nyheter er historisk dokumentasjon og det skal være en høy terskel for å slette noe.
  I praksis skjer det derfor svært sjelden at publisert materiale slettes eller avpubliseres av Adresseavisen.
  Selvfølgelig skjer det hvis noe er publisert ved en feil, hvis publiseringen har skjedd uten samtykke, eller det er noe alvorlig feil i en artikkel. Det er sjefredaktøren eller den vedkommende bemyndiger som tar avgjørelsen i slike klagesaker.
  Særlig etter at den nye personvernlovgivningen GDPR kom er det mange som tror at de har rett til å få slettet det avisen har skrevet om de, eller bildet som ble tatt, særlig etter at saken ikke lenger er nyhetsaktuell. Det er imidlertid slik at personopplysningsloven her har unntak for personopplysninger som behandles utelukkende for journalistiske formål.
  Henvendelser som kommer til avisen behandles hver for seg, og det er med svært få unntak ikke mulig å få slettet en artikkel helt. For privatpersoner, som ikke har noen offentlig rolle, annet i den saken de har stilt opp i en gang kan det være en løsning å få saken avindeksert fra søkemotoren Google, og dermed ikke avpublisert. Det skal likevel særskilt gode grunner til at det skjer. I særdeles belastende tilfeller har noen mediehus delvis imøtekommet slike forespørsler ved å gjøre saker mindre søkbare.
  Hovedregelen er likevel at forespørsler om sletting ikke imøtekommes.

  3. Sosiale medier er i økende grad viktige både som kilder og som publiseringskanaler for redaktørstyrte medier. Hvilke særlige utfordringer representerer dette?

  Innhold og kilder fra sosiale medier skal gjennomgå den samme redaksjonelle verifiseringsprosess som annen journalistisk innhenting. Det kan være krevende å slå fast både reell identitet til avsender og stadfeste sannhetsgehalten i påstander og innhold. Det er lett å lage falske profiler i sosiale medier, og kildemessig må journalistene til enhver tid sikre at avsenderen faktisk er den vedkommende hevder å være, og ikke minst at informasjonen er korrekt. Det krever journalistisk overvåkenhet og ofte også kunnskap om digital research, og i noen tilfeller avanserte digitale researchverktøy. De aller fleste journalister bruker sosiale medier og ulike debattsoner på nett for å finne både nye saker og kilder. Det kan være i en Facebookgruppe for et borettslag, en interesseforening, politiske debatter, forum for polarforskning, gruppe for hjerteopererte… – antall temagrupper er uendelig. Med den riktige kildekritiske tilnærming er sosiale medier gode verktøy i journalistikken, og kan gi rask tilgang til gode kilder og gode saker. Utfordringen er at det er lett for nær sagt hvem som helst å lage falske profiler, falske grupper og legge ut falsk informasjon. Grundig kunnskap om digital research og ikke minst digital faktasjekking er derfor grunnleggende kunnskap både for journalister og redaktører. Institutt for Journalistikk har for eksempel i en årrekke videreutdannet norske journalister med kursprogrammet Digital Sporhund, som ble opprettet for å øke digital journalistisk kompetanse. Nyutdannende journalister har digitalkompetanse med seg fra høyskoler og universitet som utdanner journalister i dag.
  Publisering fra redaktørstyrte medier inn i sosiale mediekanaler er noe de aller fleste etablerte mediehusene gjør i mer eller mindre grad. Hovedutfordringen for mange har vært de åpne debattfeltene som for de fleste mediehus kan være krevende å følge med på døgnet rundt. Det å holde styr på motinnlegg, falsk informasjon og ikke minst sikre at debatten ikke infiseres av usakligheter, grovheter og annet uønsket aktivitet. Mange mediehus har leid selskaper som spesialiserer seg på å drive «innholdsmessig renhold» under offentlige profiler fra mediehus. I 2019 renset det svenske selskapet Interaktiv Säkerhet bort 1.700 innlegg på sosiale medier på vegne av Adresseavisen. Det er også slik at mediehus unngår å legge ut enkelte saker på sosiale medier, eller stenger debattfelt fordi de vet at «nettrollene» vil ødelegge for en saklig debatt på enkelte temaer. En fri, saklig og faktabasert debatt i sosiale medier kan være vanskelig å oppnå uten etisk røkting gjennom døgnet. Den første åpne norske politiske debattsonen på internett måtte tidvis stenges helt ned på grunn organiserte «nett-troll» allerede på 90-tallet. Det er altså ingen ny problemstilling.


  Legg til i min rapport

  Etikk

  I 2019 mottok PFU 6 klager på Adresseavisen.

  Vi ble ikke felt av PFU i noen av disse sakene, men fikk kritikk fra utvalget i en sak. En av sakene ble avvist av PFU, to ble behandlet forenklet uten brudd og i to av sakene, som fikk full behandling av utvalget, ble det konstatert at det ikke forelå noen brudd på etiske regler.

  PFU-sak 251/18 fra møtet 27.02.2019 med kritikk av Adresseavisen kan leser her 


  Legg til i min rapport