Opdalingen

2019 ble et samarbeidets år for Opdalingen. I mai ble Trønderbladets redaktør Lars Østraat konstituert som redaktør også i Opdalingen. For to små redaksjoner var dette krevende, men samtidig en mulighet til å samarbeide tettere og jobbe mer effektivt.

 

Fakta
Samlet opplag 0
Utgiversted Oppdal
Ansvarlig redaktør Lars Øtraat
Oppdal og Rennebu kommuner
Kommer ut Onsdag og fredag
Daglige lesere totalt
6300
Daglige brukere på nett
3200
Daglige brukere på mobil
2700
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 0
 • Redaksjonelle årsverk
 • 3
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 85
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 300
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 300

  Mål og prioriteringer

  I 2019 var målet å øke Pluss-lesingen og antall abonnenter, og vi klarte begge deler!

  Vi fikk god hjelp av et eget analyseteam i Polaris Media Midt-Norge, som pekte på en del forbedringspunkter for oss.

  Vi har ikke lyktes med å «tette» alle, men er på god vei. Dette arbeidet fortsetter i 2020. Å få nye abonnenter OG få dem til å bruke oss aktivt, er helt avgjørende for oss.

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsansvar

  I 2019 hadde vi selve høydepunktet for en lokalavis, nemlig lokalvalget. Her er Opdalingen intet unntak. Vi opplevde våre beste lesertall noensinne på valgdagen, og dagen etter ble nesten like god.

  Hele valguka står fram som vår beste uke. Dette viser at leserne er opptatt av viktige ting, og Opdalingen leverer.

  Vi hadde dessuten en livetjeneste for valgresultatet, og opplevde at det var vår nettavis som var framme på alle valgvakene vi besøkte i våre to kommuner.
  I forkant av valget var selvsagt debatten viktig. Vi ryddet plass både i papiravisa og på nettet, og den lokale debatten strømmet ut til folket, via våre plattformer.


  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  I 2019 har vi deltatt på et Pluss-prosjekt i Polaris Media Midt-Norge, der vi har lyktes godt med å løfte lesingen av Pluss-artikler.

  Vi har også deltatt på Hellkonferansen.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Opdalingen hadde ingen saker til behandling i PFU i 2019.

  Legg til i min rapport

  Svar på spørsmål fra stiftelsen

  1. Hva er den viktigste presseetiske diskusjonen dere har hatt internt i 2019?

  For vår del er det en kontinuerlig diskusjon om identifisering, eller faren for det. Dette må vi hele tiden tenke på med bildebruk og med hva vi skriver. Som en liten lokalavis er vi tett på lokalsamfunnet, og vi kan ikke skrive for detaljerte personopplysninger om hendelser, dommer osv. Vi må også være forsiktige med bildebruken, for eksempel i en tidlig fase av ulykker. Denne kunnskapen fikk vi bruk for i november, da to dødsulykker på to dager reiste mange etiske problemstillinger.


  2. Hvilke retningslinjer følger man i redaksjonen for avpublisering av saker som finnes tilgjengelig digitalt?

  Vår hovedregel er at vi ikke avpubliserer artikler. Da skal det være store feil eller særskilte hensyn. Våre artikler er historisk materiale som skal bevares for ettertiden. Vi tar imidlertid hensyn til gamle saker der intervjuobjektene var unge eller når bildebruken er noe man i dag ikke ville brukt. Så i noen tilfeller har vi fjernet et bilde eller tatt vekk etternavnet på folk i artikkelen.

  3. Sosiale medier er i økende grad viktige både som kilder og som publiseringskanaler for redaktørstyrte medier. Hvilke særlige utfordringer representerer dette?

  Stikkordet her er redaktørstyrte. Sosiale medier er IKKE det, og dermed ikke underlagt de samme kvalitetskriteriene som en avis er. Dette stiller store krav til kildekritikk, opphavsrett til bilder osv fra det andre har publisert på sosiale medier. Vi opplever ofte at noen publiserer fra ulykker og andre hendelser på sosiale medier, og da er det viktig at vi ikke lar oss presse til å la konkurransen gå på bekostning av etikken. Vi har et selvstendig ansvar for det vi publiserer, uavhengig hva andre har gjort enten det er på Facebook eller i en konkurrerende avis.


  Legg til i min rapport