Altaposten

Mediehuset Altaposten har base i Finnmarks største by Alta og består av papiravisa, nettstedet altaposten.no, TV Nord og Radio Alta. I tillegg har Altaposten en informasjonskanal som betjener kjøpesenter og nærmere 30 av landets lufthavner sammen med Avinor. Eierselskapet Nordavis AS drifter og er på eiersiden av den samiske avisa Avvir og den kvenske avisa Ruijan Kaiku.

I 2019 feiret Altaposten sitt 50-årsjubileum med ca 20 tiltak og arrangementer. Det var et spennende og aktivt år, der mediehuset fikk nærkontakt med sine brukere gjennom en rekke storsatsinger.

Fakta
Samlet opplag 0
Utgiversted Alta
Ansvarlig redaktør Rolf Edmund Lund (52)
Alta, Kautokeino, Loppa
Kommer ut Mandag, onsdag og fredag
Daglige lesere totalt
16000
Daglige brukere på nett
12800
Daglige brukere på mobil
11500
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 4344
 • Redaksjonelle årsverk
 • 13
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 150
 • Antall kommentarer
 • 15
 • Antall innlegg på nett
 • 750
 • Refuserte innlegg på nett
 • 75
 • Antall gjestekommentarer
 • 50
 • Antall kronikker
 • 20
 • Antall leserinnlegg
 • 700

  Avisens samfunnsrolle

  Grundig, troverdig og etterprøvbar journalistikk er det ideelle målet for den redaksjonelle innsatsen gjennom hele året. Vi ønsker å ta ansvar for kvalitetsbasert, redaktørstyrt journalistikk, i lys av fake news og den nødvendige tilliten vi er avhengig av. Vi løfter saker vi mener er av største viktighet for enkeltmennesker og lokalsamfunnet.

  Viktige saker for oss:

  • Operatørbyttet for luftambulansen har vært sterkt prioritert. Både før og etter byttet 1. juli har det vært en rekke utfordringer i forhold til beredskap og drift. Altabasen er med sine to fly svært sentral for driften, men dette har i stor grad blitt en viktig regional og nasjonal sak.
  • Dekningen av valgkampen sto veldig sentralt i 2019, med partipresentasjoner og sterkt fokus på aktuelle saker i vårt dekningsområde, som skole, helse, samferdsel og næring. Helikopterulykken en uke før valget gjorde at innspurten ble avdempet, selv om vi valgte å fullføre presentasjoner laget i forkant. Selve valgnatta ble også dekket på normalt vis.
  • Altapostens kompetanse på levende bilder har nok en gang vært sentralt for våre mange streamingsprosjekter, med stort fokus på fotball, håndball og jubileumsåret. Vi er samtidig klar på at direktesendinger ikke nødvendigvis skal bety lavere prioritering av hendelsene for nett og papir i form av mer grundig oppfølging gjennom artikler, reportasjer og analyse.
  • Sykehusdebatten i Vest-Finnmark nådde sitt klimaks. Det gjelder spesielt vedtaket om å bygge nytt sykehus til 2,3 mrd i Hammerfest, parallelt med drift i minus og innsparingsforslag som rammer ulike tjenester. Altaposten dokumenterte hvilke konsekvenser kuttene kan få innenfor psykiatri og prehospitale tjenester, i tillegg til vanlig drift og vikarbruk. Videre ble Klinikk Alta offisielt åpnet, uten fødeavdeling og akutt-tjenester som lenge har vært et krav fra Alta-regionen.
  • Debatten om skolestruktur ble den mest sentrale saken i lokalvalget i Alta, der valgresultatet gjorde at sentrumsskole ble lagt på is og desentralisert skolestruktur ble hovedveien videre.
  • Fylkestingsvalget ble sterkt preget av den vedtatte sammenslåingen av Troms og Finnmark. Det gir en historisk endring for hele regionen, der fylkestinget består av 57 representanter og styres etter parlamentarisk system. Det er også en stor bevegelse som ønsker reversering, noe som kanskje har stått i veien for debatt om hva den nye regionen skal være.
  • Altaposten har et ønske om å være limet i lokalsamfunnet. I en tid med tøffe prioriteringer har vi vært spesielt opptatt av å ivareta kulturdekningen. Mange redaksjoner har valgt å ofre kulturdekningen. Her har vi valgt en annen tilnærming. Det samme gjelder for sport, der vi er opptatt av å dekke både toppidrett og aldersbestemt aktivitet. Vi ønsker å speile mangfoldet.
  Legg til i min rapport

  Redaktørens gjennomgang

  Mål og prioriteringer

  Det redaksjonelle hovedmålet er å lage innhold som gjør at vi er nyhetsledende, relevant og nyskapende på våre medieplattformer samt at vi evner å oppfylle samfunnsrollen med journalistikk som avdekker kritikkverdige forhold og stimulerer til debatt og engasjement. Vi har samtidig et ønske om å være meningsbærende med uredde kommentarer og lederartikler.

  Vi prioriterer videre gode, grundige og leservennlige reportasjer i weekend-segmentet, med ønske om å gå mer i dybden på hendelser og trender i dekningsområdet.

  Fra 2019 trekker vi fram følgende prioriteringer.

  • 50-årsjubileet ble feiret etter alle kunstens regler, også med en rekke redaksjonelle satsinger som omfattet flest mulig brukere og hele lokalsamfunnet. 80-tallsfest, konsert på fjelltoppen Komsa, eldrefest, korkonserter, jubileum med Kari Bremnes og redaksjonelle storsatsinger som omfatter alle ansatte. De to største løftene var Altaturneringen i fotball, som blant annet innebar 300 timer med streaming, og festivalen Alta Live med direktesendinger og omfattende dekning.
  • I jubileumsåret ble et tilbakeblikk på Altakampen 40 år etter et krevende og prioritert prosjekt, drevet fram og produsert av journalist Hanne Larsen som var en ti år gammel jente da det stormet i lokalsamfunnet. Dette ga et grundig og spennende redaksjonelt prosjekt med artikkelsamling i bokform før jul 2019.
  • Helikopterulykken høsten 2019 ble den desidert største redaksjonelle utfordringen, der både hendelse, årsak, sorgen og lokalsamfunnets bearbeiding av katastrofen har stått sentralt. Altaposten samarbeidet også tett med VG og TV2, i tråd med tradisjoner og samarbeidsavtaler.
  • I samarbeid med Polaris har vi videreført fokuset på analyse, med ønske om relevans og treffsikkerhet i redaksjonelt innhold. Det er et viktig redskap for å skjerpe prioriteringer. Vi ser at denne bevisstheten har stor betydning for jakten på gode og viktige prosjekter, spesielt innenfor næringslivsstoff. Det har også gjort at andelen av plussede artikler er økt, for å sikre flere betalende lesere og større grad av lojalitet.
  • Altaposten prioriterer aktivitet på sosiale medier, som Facebook, Snap og Instagram. Vi mener dette har stor effekt for å skape oppmerksomhet om Mediehuset Altaposten og innholdet vårt. Radio Alta har også blitt et kraftsentrum i våre nye lokaler, en kanal som er helt i toppsjiktet av Norges 150 stasjoner.
  • Altaposten viderefører satsingen på reklame og redaksjonelt skjerminnhold på nærmere 27 flyplasser. Det er også inngått et samarbeid med Clear Channel, som gjør at Tromsø lufthavn også blir vårt ansvar.

   

  Rolf Edmund Lund

  Ansvarlig redaktør

  Mediehuset Altaposten

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Altaposten har hatt en del utskiftning i redaksjonen i 2019. Vi har valgt å prioritere startkurs og kursing innenfor levende bilder på mobil og digital journalistikk. Finansiert av Medietilsynet har vi hatt to flotte kurs i Alta, der vi også har invitert andre medier inn, dersom kapasiteten er til stede.

  Vi har også vært fleksibel i forhold til deltidsutdanning og samlingsbasert utdanning ved universitetet.

  Opplevelsen er også at den etiske og faglige debatten går høyt og lavt, både i daglige redaksjonsmøter og når det oppstår spesielle utfordringer.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Altaposten ble ikke innklaget til Pressens Faglige Utvalg i 2019 og er følgelig heller ikke vurdert av utvalget i konkrete saker.

  Det betyr ikke at Altaposten har vært fri for tøffe og vanskelige prioriteringer knyttet til VVP og redaktørplakaten. Det er i den forbindelse verdt å nevne at alternative vurderinger fra redaktørforeningens sekretariat er av stor verdi for en liten lokalavis.

  I forbindelse med helikopterulykken ble vi daglig konfrontert med vanskelig avveininger, spesielt når det dreier seg om en så fatal ulykke for lokalsamfunnet, som rammet så unge mennesker. Vi har valgt å være tilbakeholden i forhold til mennesker som potensielt er i sjokk eller i sorg, samtidig som vi forsøkte å tilnærme oss pårørende, familie og venner på en sober måte. Dekningen av begravelser ble avklart med de etterlatte, og vi var som følge av dette tilstede på tre av begravelsene. Samtidig som vi valgte en forsiktig tilnærming måtte vi og være bevisst på samfunnsrollen og det store informasjonsbehovet, ikke minst når det gjelder hva som har skjedd og hvorfor. Dette er noe vi har arbeidet med kontinuerlig.

  Sikring av bildemateriell krever tilstedeværelse og Altaposten valgte å være tett på. Det gjorde at vi også valgte å dra til selve ulykkesstedet dagen etter ulykken, i tett samspill med politiet. Det ga en debatt om hvor nærgående bildene bør være, spesielt knyttet til sorg, de omkomne og helikoptervraket. I ett tilfelle valgte vi å trekke tilbake et bilde som ble for nærgående for en av de pårørende. Her viser det seg at terskelen for hva som trykkes i lokalavisa og riksmedier er veldig forskjellig.

  Vi har også vært opptatt av å bevisstgjøre leserne på at det var seks unge dødsofre i ulykken, inkludert den svenske piloten. Derfor har vi hatt tett dialog med helikopterselskapet, som har kunnet sikre dialog med familien.

  Parallelt skal man ivareta sin ansatte, som jobber med en tragedie for hele lokalsamfunnet. I redaksjonen var man flinke til å ta vare på hverandre, men det er ingen tvil om at det ble en stor belastning over tid. Altaposten valgte derfor å ha et møte med helsepersonell, en slags debrifing for å snakke ut. Det er også viktig å ha med seg at Altapostens medarbeidere også tidvis jobber for VG og TV2, i praksis med andre oppdragsgivere og redaktører.

  En annen utfordring i forbindelse med dekningen av ulykken, er hvorvidt saker skal være åpne eller bak betalingsmur. Dette var en sak med stort informasjonsbehov og saker med sensitive temaer. Vi valgte derfor å ha det meste av dekningen åpen, spesielt de første ukene.

  Dilemmaet er likevel opplagt: Lukker du artikler, mener gjerne deler av brukerne at man skal ha betalt for å dekke tragedier. Er sakene åpne, blir beskyldningene gjerne at man generer trafikk på en tragedie. Det viktige kan være å ha en konsistent tilnærming til hvorfor man gjør sine valg.

   

  Generelt fra medieåret er vi opptatt av å følge kildeutvalgets tilnærming til sitatpraksis. Vi er åpen for at den norske modellen er for liberal og skaper lavt presisjonsnivå. Vi er opptatt av å være tilpasningsdyktig på dette området, og den største utfordringen og oppgaven må være å forklare våre brukere og intervjuobjekter hvordan og hvorfor vi gjør som vi gjør.

  I det daglige kjenner vi på at antallet informasjonskonsulenter øker. Problemet oppstår når journalistene føler at dette blir et filter mot informasjon og intervju med primærkilder, enten det er kirurger, lærere eller de som brøyter veiene. Vi føler at dette filteret tetner til og at spørsmålene som stilles på epost kan tildekke i stedet for å skape åpenhet. 

  Legg til i min rapport

  Øvrige betraktninger, spørsmål fra stiftelsen

  1. Hva er den viktigste presseetiske diskusjonen dere har hatt internt i 2019?

  Helikopterulykken på Skoddevarre utløste et vell av presseetiske problemstillinger som ble adressert fortløpende. Se også under Etikk-delen av den redaksjonelle årsrapporten.

  2. Hvilke retningslinjer følger man i redaksjonen for avpublisering av saker som finnes tilgjengelig digitalt?

  Alle henvendelser knyttet til ønske om avpublisering av materiale skal rettes til ansvarlig redaktør eventuelt nyhetsredaktør dersom ansvarlig redaktør ikke er tilgjengelig. Altaposten avpubliserer i utgangspunktet ikke allerede publisert materiale, med mindre svært sterke grunner taler for dette. Vi har en mer liberal holdning til å gjøre innholdet vanskeligere tilgjengelig, ved å avindeksere innhold, men også her må sterke grunner tale for en avindeksering.

  3. Sosiale medier er i økende grad viktige både som kilder og som publiseringskanaler for redaktørstyrte medier. Hvilke særlige utfordringer representerer dette?

  Altapostens journalister overvåker sosiale medier, i første omgang Facebook, for å finne saker og materiell som kan egne seg for videre publisering. Vi søker samtidig å ikke bli en ren «facebook-avis», og prioriterer derfor annen jobb fremfor å viderebringe/videreforedle stoff som er lagt ut av brukere på sosiale medier. Arbeidet knyttet til å røkte egne SoMe-sider og kommentarfelt på egne nettsider er tidkrevende men nødvendig.

  Legg til i min rapport

  Ansvarlig Redaktør

  Rolf Edmund Lund

  Mediehuset Altaposten

  Legg til i min rapport

  Rapport artikkel

  Rapport artikkel ingress

  Rapport artikkel tekst

   

  Rapport artikkel tekst

   

  Rapport artikkel tekst

  Rapport artikkel tekstRapport artikkel tekst

   

  Rapport artikkel tekstRapport artikkel tekstv

  Legg til i min rapport

  Rapport artikkel TEST

  Rapport artikkel TEST ingress

  overskrift

   

  tekst

   

  liste: 

  • dsdsds
  • dsds
  • dsdsdsdsds
  • dsdsdsd
  Legg til i min rapport