Andøyposten

Andøyposten har som mål å være ledende innen viktige næringsområder som Forsvaret, romfart og fiskeri, men også nært på de små hendelsene i lokalsamfunnet, og en vaktbikkje overfor lokale myndigheter

Fakta
Samlet opplag 1823
Utgiversted Andenes
Ansvarlig redaktør Tony Gulla Sivertsen (43)
Andøy
Kommer ut Tirsdag og fredag
Daglige lesere totalt
15900
Daglige brukere på nett
14100
Daglige brukere på mobil
11300
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 2260
 • Redaksjonelle årsverk
 • 3
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 98
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 0
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall gjestekommentarer
 • 58
 • Antall leserinnlegg
 • 142

  Målsetning og prioriteringer

  Andøyposten har som mål å være ledende innen viktige næringsområder som Forsvaret, romfart og fiskeri, men også nært på de små hendelsene i lokalsamfunnet, og en vaktbikkje overfor lokale myndigheter

  Andøy kommune er en omstillingskommune etter at Stortinget i 2016 vedtok å legge ned Andøya flystasjon. Andøyposten har gjennom bevist prioritering av positive næringslivssaker, tatt en rolle der vi setter fokus på det som er oppbyggende for lokalsamfunnet.

  Vi har i 2019 gjort et bevist valg i å satse på lengre feature-saker, og opplever at leserne setter pris på denne satsningen. Etter at vi i 2017 gikk ned til to utgaver i uken, har vi også måtte omstille oss i forhold til vinkling av saker. Blålysnyheter blir i all hovedsak overlatt til vår søsteravis VOL.no, mens vi i større grad søker historiene bak hendelsesnyhetene.

  Vi har fortsatt et større fokus på notiser/småstoff, og har som mål at det i hver avis skal være minst 10 notiser, for å gi leserne flere stopp-punkter i avisen.

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Andøyposten er en viktig debattarena for lokalsamfunnet, og har som mål å være en medspiller i det store omstillingsarbeidet som kommunen står overfor.

  Fortsatt preger kampen for Andøya flystasjon Andøya, også i Andøypostens spalter. Samtidig har mange aktører i kommunen vendt fokus framover, og ser på mulighetene for å skape vekst på andre områder, for å kompensere arbeidsplassene som går tapt ved nedlegging av Andøy flystasjon.

  Andøyposten har som mål å være en medspiller i det store omstillingsarbeidet som kommunen står overfor de kommende årene. Vi prioriterer jevnlige reportasjer om prosjekter, som kan gi kommunen nye arbeidsplasser, og myndighetenes rolle i denne prosessen. Både lokalt og sentralt. Samtidig har vi et kritisk blikk på hvordan omstillingsmillionene blir brukt.

  I 2019 har vi naturlig hatt fokus på den lokale valgkampen. Vi hadde en reportasjeserie gjennom sommeren med toppkandidatene til de ulike partiene, har kjørt lokale meningsmålinger og arrangert folkmøte/debatt med alle partiene som stilte til valg. Sistnevnte ble streamet på VOL.no, og vi fikk mange gode tilbakemeldinger, både fra de som var i salen, seere på VOL.no og politikerne som deltok.

  I høst har vi med utgangspunkt i "nedslående" resultater i fjorårets UNGdata-undersøkelse, hatt satt søkelyset på rusproblematikk blant unge i Andøy. Først i form av presentasjon av resultatene fra undersøkelsen, videre med den lengste reportasjen i Andøypostens historie, der vi med utgangspunkt i en konkret case gikk opp løypa i hjelpeapparatet. Vi knyttet også tematikken opp mot kommunens budsjettprosess for 2020, og opplevde at det søkelyset vi hadde satt på viktigheten av en god førstelinjetjeneste lokalt, førte til at politikerne omprioriterte i forhold til rådmannens opprinnelige budsjettforslag.

  Legg til i min rapport

  Andøyposten 40 år

  10. august 2019 hadde Andøyposten 40-årsdag. Dette ble markert på flere ulike måter.

  9. august ga vi ut tidenes største Andøyposten på 68 sider. I avisen var det både historiske tilbakeblikk fra oppstarten av avisen i 1979, historien framover og tanker om hva Andøyposten blir i framtiden. Forsiden på jubileumsavisen besto av bilder av 40 andværinger, som inne i avisen fortalte hva Andøyposten betyr for dem.

  I september ble jubileet markert med folkefest, motevisning, underholdning og kaffe på torget på Andenes. Andværingene møtte opp i stort antall for å feire lokalavisen sin, og vi så med tydelig hvilken posisjon Andøyposten har i lokalmiljøet. Om kvelden var det jubileumsmiddag, med ansatte, styre og andre inviterte gjester, både tidligere ansatte, fra Polaris og det politiske miljøet i Andøy.

  Her er lederen som stod på trykk i jubileumsavisen 9. august:

   

  Andværingenes avis

  Vi kan bare tenke oss hvordan stemningen, stresset og forventningspresset var i Andøypostens redaksjon for nøyaktig 40 år siden. Det var dagen før den aller første utgaven skulle trykkes, og under en uke siden det i en ekstraordinær generalforsamling, med stort flertall, ble vedtatt å etablere en partipolitisk uavhengig avis, i konkurranse med A-pressen som hadde fått tilslaget på konkursboet etter Andøya Avis.

  De manglet det meste av utstyr, men med teknisk hjelp fra Harstad Tidende, blant annet til trykking, kom den første utgaven «på gata» 10. august 1979. Tidligere ansatte i Andøya Avis og 80 ulike lokale aksjonærer sto bak etableringen av lokalavisen. Alt fra enkeltpersoner, til politiske partier og bedrifter var med. I senere aksjeutvidelser kom stadig flere til, og man kan trygt si at det er lokalbefolkningen i Andøy som har skapt avisen som nå feirer 40-årsjubileum.

  På mange måter er det slik fortsatt. Selv om det i dag er Harstad Tidende som eier majoriteten av aksjene, er det lokalbefolkningen som skaper avisen. Uten at dere hadde annonsert, tipset oss om saker, stilt opp og blitt intervjuet om det som engasjerer dere eller noe dere selv skaper, så hadde det ikke vært grunnlag for en lokalavis. Vi gjør vårt ytterste hver uke for å speile det som skjer i Andøy, smått og stort, for at dere som trofast leser lokalavisen skal bli oppdatert på alt det som skjer i andøysamfunnet.

  I starten hadde vi hard konkurranse og «aviskrig» mot Andøya Avis, mens det i dag er sosiale medier som er «hovedkonkurrenten» både når det gjelder «nyheter» og annonseinntekter. Alle kan skrive stort sett det de vil og nå et stort publikum på for eksempel Facebook, men vi tror det er fortsatt er behov for en redaktørstyrt lokalavis, der kvalitetskontrollen og etterretteligheten skal skille oss fra all støyen i uredigerte medier.

  Derfor er det gledelig at målinger viser at Andøyposten leses i over 70 prosent av husstandene i Andøy. Det er et svært høyt tall, sammenlignet med andre aviser i regionen og milevis unna det du når med en post på Facebook. Det viser at det å ha en egen lokalavis fortsatt er viktig for andværingene. En lokalavis som tar pulsen på lokalsamfunnet, heier på dem som satser, lager reportasjer fra en øving med mannskoret, står på kaia når torskefangsten heises på land, sitter timevis i politiske møter eller besøker barnehagens karneval. Slagordet vårt er «Andøyposten bryr seg» og det forsøker vi å leve opp til i hver utgave.

  Vi er stolte og ydmyke over at Andøyposten etter 40 år, stadig har en slik posisjon i andøysamfunnet, og lover at vi skal gjøre vårt ytterste også fremover for å skape en lokalavis som du vil lese. Gratulerer med dagen til alle Andøypostens trofaste lesere og annonsører. Uten dere hadde ikke det ikke vært grunnlag for en lokalavis i Andøy!

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Vi har i 2019 hatt to ansatte på videokurs. Vi har hatt fokus på løpende tilbakemeldinger i redaksjonen og evaluering av produktet. Det er gjennomført en kartlegging av kompetansebehov, og i fellesskap med VOL.no og Vesteraalens Avis blir det vinteren 2020 kjørt en intern kursrekke for å fylle ulike kompetansehull.

  Andøyposten er søsteravis til VOL.no og deler kontor med VOLs journalist i Andøy. Vi samarbeider på daglig basis og har god dialog i forhold til hvilke saker som skal prioriteres på nett og papir. Samlet har vi stor konkurransekraft. I Andøy er eneste lokale konkurrent Bladet Vesterålen, som har en journalist i kommunen.

  Vi har også samarbeid med Vesteraalens Avis, mest på produktutvikling, men også på andre områder der det er naturlig og kanskje ikke opplagt naturlig. For eksempel laget papiravisene Andøyposten og Vesteraalens Avis et halvtimes webTV-program til VOL i desember.

  Se sendingen HER

  Redaksjonen er bemannet fra 08.00 til 15.30 hver ukedag, og vi har helgeturnus med vakter hver fjerde helg i samarbeid med VOL.

  Priser

  Det ble før jul delt ut priser til konsernets redaksjonelle medarbeider i publikasjonene i Vesterålen. Der fikk Andøypostens journalist Tord Viken prisen for "årets papirreportasje" for en større portrettsak med den lokale kroverten på Dverberg. I tillegg til å være godt skrevet, med gode bilder var denne utgaven også på topp tre i løssalgsstatistikken for 2019.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Andøyposten hadde en klage til PFU i 2019.

  PFU

  Andøyposten ble i 2019 innklaget en gang til PFU for å ha publisert et leserinnlegg. Klagen ble avvist hos PFU med begrunnelse i at klager ikke hadde samtykke fra direkte berørt part og at det ikke var lagt ved klagegrunnlag som viste til hvilke konkrete punkter i Vær Varsom-plakaten klager mente at Andøyposten hadde brutt.

  Spørsmål fra stiftelsen:

  Hva er den viktigste presseetiske diskusjonen dere har hatt internt i 2019?

  De daglige diskusjonene og vurderingene anser vi som viktigst. Det er sikkert noen saker som har medført større diskusjoner i redaksjonen, som redaktøren ikke kommer på her. Vi har hatt en runde i forhold til hvor langt man kan gå i et leserinnlegg. Der har vi brukt norsk redaktørforening som sparringspartner. Vi har også hatt rettssaker, der vi har valgt å la VOL.no kjøre dekningen, fordi det ville vært en åpenbar mulighet for identifisering hvis vi i Andøyposten omtalte saken.

  Hvilke retningslinjer følger man i redaksjonen for avpublisering av saker som finnes tilgjengelig digitalt?

  Andøyposten har ikke egen nettavis, så problemstillingen er lite relevant for oss. I den grad det kommer spørsmål om dette knyttet til saker fra Andøyposten som er publisert i andre nettaviser i Polaris, så vil det være et spørsmål for redaktøren i dette mediet, evt. i dialog med Andøypostens redaktør.

  Sosiale medier er i økende grad viktige både som kilder og som publiseringskanaler for redaktørstyrte medier. Hvilke særlige utfordringer representerer dette?

  Andøypostens redaksjon bruker sosiale medier for å finne tips til saker og generelt følge med på hva som «rører seg» i lokalsamfunnet.

  Vi har søkelys på å være kildekritisk til ting vi finner på sosiale medier. Det er viktig at informasjonen blir kvalitetssikret før den eventuelt brukes. Vi er også bevist på hvor informasjonen kommer fra. Er det postet av noen med få venner, som vi tilfeldigvis er venn med eller er det postet åpent i et stort fora med titusenvis av medlemmer. Så langt det lar seg gjøre, skal kilden kontaktes før vi bruker sitater fra sosiale medier.

  Andøyposten bruker sporadisk vår Facebook-side til å spre Andøyposten-saker som er publisert på VOL. Krim- og rettsjournalistikk legges ikke ut, med bakgrunn i at vi ikke har ressurser til å moderere kommentarfeltene kontinuerlig..

  Legg til i min rapport