Vesteraalens Avis

Nordlands eldste avis og med et mål om å utøve kritisk journalistikk. Samtidig som vi skal bygge opp rundt et livskraftig lokalsamfunn og de menneskene som skaper forutsetningen for å bo i Hadsel.

Fakta
Samlet opplag 1726
Utgiversted Stokmarknes
Ansvarlig redaktør Geir Bjørn Nilsen (53)
Hadsel kommune
Kommer ut Tirsdag, torsdag og lørdag
Daglige lesere totalt
15500
Daglige brukere på nett
14100
Daglige brukere på mobil
11300
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 3166
 • Redaksjonelle årsverk
 • 4
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 147
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 0
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 69

  Mål og prioriteringer

  Vesteraalens Avis har som mål å være best med nyheter fra Hadsel - og levere mest mulig "digitalt først".

  Vesteraalens Avis skal ha en aktiv samfunnsrolle og være hadselværingenes foretrukne papirmedium.

  Vesterålen online (Vol) er avisens søsterbedrift og nettpubliseringsplattform. Avisen har et langsiktig mål om å levere digitalt først, altså mer enn å bare levere hendelsesnyheter til Vol. Dette må til for å styrke konkurransen mot Bladet Vesterålen, etter frekvensnedgangen.

  Vesterålens Avis gikk i mars ned fra tre utgaver i uka til to. Avisen kommer nå ut på tirsdager og fredager. Frekvensnedgangen har gått greit, uten negative reaksjoner fra lesere eller annonsører. 

  Vesteraalens Avis har et mål om å være mer aktuell, her er det ytterligere forbedringspotensial. Dette vil fortsette å ha høyeste prioritet i 2019.

  Redaksjonen har jobbet målbevisst med tre punkter:

  • Drive merkevarebygging i sosiale medier
  • Få abonnentene til å aktivere e-avisen.
  • Øke kvaliteten på førstesida

  Avisen er nå tilstede på tre plattformer for sosiale medier. To av dem har hatt et oppsving og driftes på daglig basis. Det er særlig e-avisen som frontes, i tillegg til Vol og merkevarebygging. Dette er nok det nivået vi har kapasitet til ved dagens bemanning.

  E-avisen har hatt en oppgang fra 726 brukere, ved siste utsendelse av pushvarsel 12. desember i 2018. Til 982 den 30. desember 2019. Da har vi jobbet systematisk med pushvarselet fra midten av mars 2019.

  For å øke kvaliteten på forsiden har vi blinket oss ut noen satsingsområder og kjøreregler for hva som skal være på forsiden og hvordan sakene skal presenteres. Dette har vært fulgt opp med en forsideanalyse basert på løssalgstallene. Dette arbeidet fortsetter i 2020. Arbeidet har gitt resultater, ved at nedgangen i løssalget stoppet opp i sommer og har økt noe utover høsten.

  Redaksjonen har også hatt som mål å være leverandør av direktesendinger og video til Vol.no. Ett av disse målene ble oppnådd under arrangementet Sommer-Melbu, der vi leverte to timeslange direktesendinger.  


  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Det politiske debattklimaet i Hadsel har tidvis vært hardt i senere år, men har generelt sett vist tegn til bedring.

  Forholdet mellom den politiske posisjonen i kommunen og avisen har bedret seg kontra 2016 (omtalt i tidligere årsrapport), men kritisk og maktutfordrende journalistisk blir utøvd.

  Også i 2019 har avisen hatt konfrontasjoner med både kommunalsjefer og rådmann som ikke vil forholde seg riktig til Offentlighetsloven og dokumentinnsyn. 

  Avisen har i 2019 særlig satt søkelys på forholdene i eldresektoren og kritikkverdige forhold ved det kommunale sykehjemmet. Blant annet tre dødsfall, der pårørende har stått frem i avisen med kritikk.

  Mediemarkedet i Vesterålen er preget av sterk konkurranse, særlig mot Bladet Vesterålen som har flinke folk i Hadsel.

  Lokalradioen, Radio Melbu la ned i desember, mens en annen lokalradio bygger opp ei satsing på DAB i Lofoten, Vesterålen og Ofoten. Der de ser på det som ett radiomarked. Her merkes ingen konkurranse.

  Konkurranse mot sosiale medier og andre digitale kanaler oppleves ikke som sterk. Vesteraalens Avis har også hatt ei systematisk satsing på merkevarebygging i sosiale medier i året som gikk. 

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  I året som gikk har to personer sluttet og to begynt. En journalist sluttet som følge av en stillingsreduksjon fra 100 prosent til 40 prosent.

  Nyhetslederen gikk over til ny stilling i kommunens informasjonsavdeling. Martin Kristiansen ble tilsatt som nyhetsleder fra 1. mars og er fra samme dato konstituert som ansvarlig redaktør.

  Vesteraalens Avis er en av samarbeidsavisene til Vol.no. De har tidvis hatt «utplassert» en journalist i Hadsel som deler kontor med VA-redaksjonen. Både papirproduktet og nettproduktet har nytt godt av samarbeidet og samlet har konkurransekraften økt.

  Vesteraalens Avis samarbeider tett med VOL i det daglige, men også med Andøyposten. For eksempel har Andøyposten og Vesteraalens Avis samarbeidet om et WebTV-program.

  Vesteraalens Avis har journalister på jobb fra klokken 08.00 til 15.30 hver ukedag. Helgeturnusen er vakter hver fjerde helg. Nedtrekket i antall redaksjonelt ansatte gjør at vaktordninga er under revurdering.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Vesteraalens Avis har ikke vært innklaget til PFU.

  Vesteraalens Avis ble ikke innklaget til Pressens Faglige Utvalg i 2019 og er heller ikke vurdert av utvalget i konkrete saker.
  Det betyr ikke at Vesteraalens Avis har vært fri for tøffe prioriteringer knyttet til VVP og redaktørplakaten. Vi opplever stadig at kommunens øverste ledelse må sees i kortene.
  Legg til i min rapport

  Priser

  Vesteraalens Avis har delt ut en ekstern pris og en intern pris.

  Stine Sivertsen ble tildelt prisen "Årets hadselværing".
  Journalist Jane Willassen ble hedret med prisen "Årets fotograf". Vesteraalens Avis samarbeider med Andøyposten og VOL om denne prisen.
  Legg til i min rapport