Vesterålen Online

SortlandsAvisa ble nedlagt sommeren 2017, og siden da har VOL - Vesterålen Online - vært det eneste heldigitale mediehuset i Polaris Media. VOL begynte å ta betalt for nyheter i januar 2017. I 2018 hadde nettstedet en flott utvikling. Vi gikk inn i året med 2.700 betalende lesere, og ut av året med 3.700. Vi tar dette som en stor tillitserklæring.

Vi har folk på jobb fra 06.30 til 21.00 på hverdager og 12.00-21.00 i helgene. I 2018 ble det satset særlig hardt på «stream». Vi tilbød våre lesere i størrelsesorden 200 fotballkamper, og poduserte drøyt 50 av disse selv. Vi «liveoverførte» flere hendelser. Blant annet et folkemøte i Andøy med forsvarsministeren.
Fakta
Samlet opplag 0
Utgiversted Sortland
Ansvarlig redaktør Geir Bjørn Nilsen
Sortland, Hadsel, Bø, Øksnes og Andøy
Kommer ut
Daglige lesere totalt
14200
Daglige brukere på nett
14200
Daglige brukere på mobil
10300
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 0
 • Redaksjonelle årsverk
 • 8
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 0
 • Antall kommentarer
 • 3
 • Antall innlegg på nett
 • 730
 • Refuserte innlegg på nett
 • 10
 • Antall gjestekommentarer
 • 5
 • Antall kronikker
 • 100
 • Antall leserinnlegg
 • 51

  Mål og prioriteringer

  VOL skal være det foretrukne nyhetsmediet for vesterålinger. Vi skal være først med de viktigste nyhetene og vi dekker hele regionen.

  Dette målet skal for VOLs journalister være like viktig som kroppens DNA. Nettstedet inntar alltid et «Vesterålen-perspektiv».

  I 2019 skjedde det klare skifter i de redaksjonelle prioriteringene. Vi har bevisst tonet ned vår dekning av kultur. Vi har svært sjeldent forhåndsomtaler av arrangementer. Det er en oppgave for vår annonseavdeling. Vi har redusert lengden på fronten ved to anledninger fordi vi ønsker bedre kvalitet i det som presenteres for leserne. Strategien har tilsynelatende vært vellykket. Antallet abonnenter stiger, og mot slutten av 2019 satte vi stadig nye rekorder for hvor mange pluss-saker som ble lest. Trenden har fortsatt inn i 2020.

  VOL skal være gode på krim, næringsliv, sport, politikk og personsaker.

  Redaktørskifte:
  Geir Bjørn Nilsen overtok som redaktør i januar 2017.

  https://www.vol.no/nyheter/sortland/2018/11/22/Mann-funnet-d%C3%B8d-p%C3%A5-adresse-p%C3%A5-Sortland-%C3%A9n-siktet-for-drap-17931121.eceVesterålen ble preget av flere alvorlige kriminalsaker i 2018.
  Legg til i min rapport

  Samfunnsrollen

  En foretrukket nyhetsleverandør er en relevant nyhetsleverandør. Vår oppgave er å fortelle historier som vesterålinger ønsker å vite mer om, saker som opplyser og avslører er spesielt viktige å bringe fram i dagen.

  VOL er den viktigste leverandøren av hendelser i Vesterålen. Nettstedet bidrar med viktig «sanntidsinformasjon» til sine lesere.

  I 2019 har VOL rapportert mye innenfor saksområdene politikk, næringsliv og sport. Det siste har vi gjort veldige mye "live" gjennom egen streaming og i samarbeid med Harstad Tidende, Lofotposten, andre Polaris-bedrifter og A-media.

  2019 ble selvsagt også preget av at det var kommune- og fylkestingsvalg. VOL la ned store ressurser i dette arbeidet. Dette toppet seg valgnatten da vi, i samarbeid med Hadsel videregående skole, medielinjen, rapporterte direkte fra våre fem kommuner i en svært godt sett livesending.

   

  2019 ble, som 2018, også preget av flere tunge krimsaker. De fleste av disse har ennå ikke fått sin avslutning.

   

   

  Legg til i min rapport

  Priser

  VOL har delt ut en ekstern pris, og delt ut flere interne.

  Ramona Lind, som mistet sin sønn Charlie Dan, i en trailerulykke 7. januar 2019, ble tildelt prisen Årets vesteråling. 

  Internt ble nyhetsleder Espen Mowinckel Pettersson kåret til Årets VOL-medarbeider for måten han ledet valgsendingen på.

  Tommy Hanssen ble hedret med prisen "Årets reportasje nett" for saken: "Jeg er uskyldig". VOL samarbeider med Andøyposten og Vesteraalens Avis om disse prisene.

   

   

  Legg til i min rapport

  Faglig utvikling

  VOL jobbet mye med utvikling i 2019.

  I 2018 ble det laget kompetanseplaner, og alle medarbeiderne ble "sjekket ut" i forbindelse med disse. Det er laget oppdaterte planer i 2019, og en ny utsjekking pågår i 2019/2020.

  I januar 2019 deltok de aller fleste medarbeiderne på et dagskurs i videoproduksjon (mobil). En medarbeider har fått særskilt oppfølging med egen språkcoach. En medarbeider har deltatt på kurset "Design thinking". En medarbeider har deltatt på kurs i arbeidsjus. En medarbeider har også tatt det obligatoriske HMS-kurset (dagskurs).

   

   

   

   

  Legg til i min rapport

  Etikk

  «Vår penn er skarp, men ikke giftig», har vært et valgspråk i redaksjonen gjennom flere år.

  Målet er å utøve en kritisk journalistikk, samtidig som man i et lite samfunn må fungere godt sammen med både kilder og dem som utsettes for kritisk journalistikk.

   

  I 2019 ble vi innklaget til PFU en gang. Saken ble lagt vekk av sekretariatet uten behandling i PFU-styret. 

  Svar på spørsmål fra Stiftelsen

   

   1. Hva er den viktigste presseetiske diskusjonen dere har hatt internt i 2019?

    Svar: De viktigste spørsmålene i år, som i fjor, er hvordan vi skal dekke kriminalsaker. Dette gjelder særlig kriminalsaker som omfatter mindreårige eller unge mennesker.

    Det er som følge av disse debattene etablert et sett med kjøreregler. Hovedregel er at i enhver kriminalsak/alvorlig sak som omfatter unge/mindreårige, er det bare ansvarlig redaktør som kan godkjenne tekst før publisering.

     

   2. Hvilke retningslinjer følger man i redaksjonen for avpublisering av saker som finnes tilgjengelig digitalt?

    Svar: Vol har få regler på dette området. Beslutningen om avpublisering tillegger ansvarlig redaktør.

     I 2019 fikk vi to henvendelser om avpublisering. Fellesnevneren for disse to sakene, var at ingen var direkte identifisert gjennom tekst eller bilde. Henvendelsen ble ikke imøtekommet, og i utgangspunktet vil jeg si at det må være veldig tungtveiende grunner før en sak avpubliseres. Derimot bør terskelen for å korrigere feilaktig innhold være veldig lav.

     

   3. Sosiale medier er i økende grad viktige både som kilder og som publiseringskanaler for redaktørstyrte medier. Hvilke særlige utfordringer representerer dette?

   Svar: Sosiale medier som publiseringskanal har etiske fallgruver. VOL bruker veldig sjeldent sosiale medier som publiseringskanal i kontroversielle saker/krimsaker. Årsaken til dette er at vi ikke har kapasitet til å røkte debatten underveis på en god nok måte. I krimsaker slår VOL også ofte avisens eget debattfelt av på sakene. De mest kontroversielle sakene blir bare «pushet» gjennom VOL-appen. Det betyr at de fleste sakene som legges ut i sosiale medier, er hyggelige saker som publikum kan «heie» på.

   Når det gjelder sosiale medier som kilde, er bildet noe annet. En Facebook-post kan ikke betraktes som fakta, og det som evt. siteres fra en Facebook-post må underlegges samme kildekritikk som all annen informasjon. Facebook er ikke fakta.

   Hva så med bilder fra Facebook?

   VOL henter ikke bilder fra Facebook uten å spørre opphavspersonene om tillatelse. Det er verdt å gjøre oppmerksom på at den som har publisert en Facebook-post ikke nødvendigvis er den samme som har rettighetene til eksempelvis bilder. Når vi spør om å låne bilder/film fra Facebook, spør vi alltid om det er noen andre som har opphavsrettigheter enn den som har publisert.


  Legg til i min rapport