Åndalsnes Avis

Utviklingen av reiselivet i Rauma har preget nyhetsdekninga Åndalsnes Avis 2019. Byggingen av en gondol, og ringvirkningene, vil også de neste åra få stor oppmerksomhet på våre plattformer, både i form av nyhetsartikler, debatter og kommentarer.

Driva

Driva har hovedkontor i Amfisenteret på Sunndalsøra med avdelingskontor på Landbrukshuset i Surnadal. Det lokale nyhetsåret 2019 har blant annet vært preget av den store dyretragedien i Surnadal i september der 70 sauer druknet i flomvannet. Kommune- og fylkestingsvalget og kommunereformen har vært viktige saker. Kommunekartet er endret i avisas dekningsområde. Rindal ble en del av Trøndelag fra 1. januar 2019. Halsa ble en del av Heim kommune i Trøndelag fra 1. januar 2020. Romsdalskommunen Nesset er blitt en del av nye Molde kommune fra samme tidspunkt.

Dølen

Dølen, lokalavisa for kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron, fikk i 2019 ansatt egen selger. Vi økte med dette staben fra fire til fem ansatte, fire er redaksjonelle medarbeidere. 2019 ble året da Dølen lanserte Dølen-TV. Vi har med dette kunnet formidle journalistikk med levende bilder. Vi har lagd flere reportasjer, med særlig fokus på ungdom og unge voksne. Vi har også sendt vår første live stream. I 2019 gjennomførte vi også vårt første store graveprosjekt. Dette med midler fra Fritt ord, i samarbeid med Landslaget for lokalaviser, Senter for undersøkende journalistikk og NRK. Vi har hatt en solid økning i digitale abonnenter i året som har gått. Dette har vi fått til med målretta arbeid og stor satsing på å utvikle oss på nett. Dølen kan vise til god opplagsvekst i 2019.

Vikebladet Vestposten

I 2019 var det nitti år sidan Vikebladet vart starta i Ulsteinvik. Det var også tretti år sidan Vikebladet og Vestposten vart slått saman til éi avis. Og i 2019 reduserte avisa utgåvefrekvensen, frå tre til to dagar i veka. Det skjedde i slutten av mai, og vi gjorde det med djup respekt for den sterke posisjonen Vikebladet Vestposten har på Hareidlandet. Å drive lokalavis har vore og er framleis eit samspel mellom lesarar, annonsørar og oss som jobbar i avisa. Men folk sine medievanar har endra seg mykje dei siste åra. Svært mange av lesarane våre ventar å få siste nytt på vikebladet.no, dei finn seg ikkje i å måtte vente 2–3 dagar på papiravisa for å få vite at Eiksundtunnelen har vore stengd eller at Hødd har fått ny trenar. Vi må vere klare til å levere nyheiter på nett heile døgnet, året rundt. Samstundes veit vi at avisa har mange abonnentar som ikkje er digitale, at mange er avhengige av papiravisa for å få informasjon. Difor var målet at frekvensendringa ikkje skulle føre til mindre redaksjonelt innhald. Målet vårt er å levere minst like mykje innhald som no, men samla i to og ikkje tre aviser. Frekvensendringa vart godt motteken, tilbakemeldingane frå lesarane tyder på at dei set pris på lokalavisa er fyldigare enn før. 2019 vart igjen eit godt år når det talet på abonnentar, og vi opplever at avisa framleis har stor verdi og gjer ein viktig jobb i lokalsamfunnet. På nyheitsfronten var nok 2019 eit år på det jamne, der Karsten Warholm sitt andre VM-gull nok blir ståande som den største enkelthendinga.

Fjordenes Tidende

Fjordenes Tidende er den nest eldste lokalavisa i Sogn og Fjordane. Den kom ut første gang 5. april i 1910. Vi dekker delvis fem kommunar i ytre Nordfjord: Vågsøy, Selje, Bremanger, Eid og Vanylven. Mykje av det som har prega journalistikken vår, lesarbrev og kommentarfelt dei siste åra er kommunereforma. Vi er midt oppe i to store samanslåingar der Selje og Eid slo seg saman til Stad kommune etter 31. desember 2019. I tillegg slo Vågsøy seg saman med Flora kommune i Sunnfjord til Kinn kommune. Frå den same datoen vart Sogn og Fjordane fylke historie då fylket slo seg saman med Hordaland fylke til nye Vestland fylke. Vi har ein veldig sterk posisjon både redaksjonelt på nett og papir, samt på marknad i regionen vi dekker. I mai 2015 endra vi frekvens på papirutgåva/e-avisa frå tre til to dagar i veka, og gjorde ein del grep for å få eit endå sterkare digitalt fokus. Samstundes endra vi innhaldet i papiravisa til å gå meir bak nyheitene og til å lage meir reportasjar og personretta saker. Vi lova at vi etter frekvensendringa skulle lage like mykje journalistikk, og det har vi klart å halde. Vi har fått positive tilbakemeldingar på omlegginga. Vi ser også ei positiv utvikling på betalande abonnentar, både dei som er komplette og dei som er digitale etter omlegginga. Vi ser også at økonomien i selskapet har blitt styrka. Etter at vi auka delen av Pluss-saker på nett har vi fått fleire digitale betalande lesarar. 2019 vart eit historisk år all den tid det er første året at abonnementsinntektene vart høgre enn annonseinntektene.

Fjordingen

Fjordingen sin redaksjon har i 2019 bestått av fem faste journalistar i tillegg til ansvarleg redaktør/dagleg leiar som og er skrivande. Alle er fotograferande, og alle har og ansvar for avisa si nettside. Fjordingen har ikkje grafisk personale tilsett. Avisa får annonser produsert ved felles produksjonssenter i Harstad, medan grafikarar i Sunnmørsposten gir nødvendig bistand til redaksjonell ferdigstilling av avisa. Avisa gir gjennom året ut fire tematiske ekstraaviser i tillegg til ordinær avis; Vinteravis for indre Nordfjord, Motorfestivalavis, Sommarglade Stryn og Hornindal og avis i samband Strynemessa. Avisa har eigen lokalradio, Radio Stryn, som vert driven med om lag eit halvt årsverk.

Fjuken

Lokalavisa Fjuken vart starta som eit folkeeigd aksjeselskap (Skjåk Mediautvikling AS) i 1989. Etter ein trong «fødsel», med mykje prøving og feiling, såg fyrste nummer av lokalavisa dagens ljos 6. april det året. Den ferske Fjuken vart sendt ut til om lag 400 abonnentar, og før året var omme var talet oppe i 1.000 ab. Fjuken feira 30-årsjubileum i 2019, med spesialutgåver av avisa og markeringar elles. Fjuken held til i eige avishus, har eitt avdelingskontor, gode arbeidstilhøve og stabile medarbeidarar. Med om lag 3.900 i opplag har Fjuken svært god dekning i Ottadalen. Kring 1.500 av abonnentane er utfløtte dølar. For dei er Fjuken svært viktig, som bindeledd til heimbygda og som «brevet frå heime».

Møre-Nytt

Dette var året då Møre-Nytt gjekk ned frå tre til to utgjevingar i veka, ei omlegging som er framtidsretta, men som mange av dei eldre lesarane ikkje var spesielt begeistra for. Men vi lova lesarane ei offensiv satsing på innhaldet i Møre-Nytt sine to plattformar: Papiravisa og nettavisa. Og det har vi halde. Økonomisk har 2019 vore svært godt. Det har vore positiv utvikling i annonsemarknad, brukarinntekter og opplag. Og brukarvanane endrar seg jamnt og trutt i retning meir digital lesing. 2019 var også året då rådmannen i Ørsta ba PFU vurdere om «avisa har misbrukt makta si til å sverte kommunen sitt omdøme.»

Romsdals Budstikke

Romsdals Budstikke opplevde i 2019 opplagsvekst for tredje året på rad. Vi ønsker å ta med oss samfunnsoppdraget inn i den digitale tida, og utnytte de mulighetene som teknologi gir oss til å rapportere fra vårt lokalmiljø, nå så mange som mulig og skape gode debattflater. Økt satsing på levende bilder og lyd har vært viktig for Romsdals Budstikke i 2019. Årets redaksjonelle årsrapport fra Romsdals Budstikke inneholder ved siden av de faste elementene fire lydopptak. Disse er også publisert som selvstendige episoder i Podkasten «Innsikt» som lages av Romsdals Budstikke. Lydopptakene går i dybden på fire aktuelle saker fra nyhet-, sport- og kulturdekningen i nyhetsåret 2019.

Sunnmøringen

Sunnmøringen sitt primære dekningsområde er Stranda kommune, som omfattar bygdelaga Stranda tettstad, Geiranger, Liabygda og Sunnylven. Vi dekkjer hendingar gjennom papiravisa, som kjem ut ein gong i veka på torsdagar. Vi har òg ei nettavis som blir jamleg oppdatert i løpet av døgeret, med òg aktuelle saker frå nabokommunane til Stranda–som Hornindal, Norddal, Stryn og Stordal. Sunnmøringen var i mange år ei avis som kom ut to dagar i veka, onsdag og laurdag. I mai 2016 endra vi frekvens til ein gong i veka. Dette har frigjort ressursar i redaksjonen til fokus på nettarbeid, og har gitt eit fyldigare produkt på papir til våre lesarar. I 2018 sende Sunnmøringen til saman 1164 sider til prent, i tillegg til å ha ei oppdatert nettavis. Det kom i 2018 nokre spreidde tilbakemeldingar på frekvensendringa, men som hovudsak ser abonnentane ut til å vere nøgde med tilbodet. Det beste beviset på dette, er at talet på abonnentar aukar. Vi opplever òg at markedssida gjer det betre enn venta ved innleiinga til 2018. Redaksjonen har tre redaksjonelle tilsette, som inkluderer dagleg leiar/redaktør og to journalistar. Ved innleiinga til 2018 fekk Sunnmøringen eit redaktørskifte, då Renate Furre Henriksen-Sandvær tok over redaktøransvaret og konstituert redaktør Johan Behrentz gjekk inn i rolla som journalist. Avisa kan ikkje drivast med færre enn tre redaksjonelt tilsette. Grafisk arbeide og marknadstenester blir utført av faste medarbeidarar i Sunnmørsposten, og dette samarbeidet fungerer sømlaust. Sunnmøringen gav i 2018 ut to aviser som vart prenta i ekstra mange eksemplar: Sommaravisa 2017 og Vinteravisa 2018. Båe avisene vart distribuert i Stranda og omkringliggande kommunar til Stranda.

Sunnmørsposten

Reportasjen om fem søsken som opplevde de ble svikta av samfunnet, engasjerte svært mange lesere. I tillegg til å fortelle om det som skjedde for 40 år siden, ble søkelyset rettet mot hvordan barn behandles i dag. 2019 var året da Sunnmørsposten for alvor snudde arbeidsflyten til å bli digitalt først. Vi tok i bruk nye digitale verktøy for planlegging, produksjon, publisering og intern kommunikasjon. Vi gleder oss over at stadig flere blir abonnenter, og velger å betale for vesentlig, lokal journalistikk.

Vigga

Det er Vigga som er Lokalavis med stor L i Lesja og Dovre, også i sin 34. årgang. Vi er glade for at vi opplever vekst i opplaget, og at vi har trofaste lesere. Hovedutfordringen for det kommende året er å bli bedre på nett og få med oss flere yngre lesere. Vigga startet i 1987 som et samarbeid mellom Studio A og kommunene Lesja og Dovre. Avisa startet som en gratisavis som ble sendt ut til husstandene. Lenge var Vigga et kommunalt informasjonsorgan. I 2006 kjøpte Skjåk medieutvikling Vigga, og vi ble så en del av Polaris-familien. Vigga.no ble opprettet tidlig, men det har ikke vært jobbet spesielt med nettsiden før i 2012. Nå jobber vi aktivt med nettsiden sammen med hovedproduktet vårt, den ukentlige avisa. Vi dekker stort og smått for våre lesere lokalt, og abonnenter ellers i verden som har tilhørighet til Lesja og Dovre.

Vestlandsnytt

Vestlandsnytt har vore gjennom eit aktivt og gjevande avisår. 2019 representerte for vår del auka opplag, fleire lesarar totalt sett og eit solid økonomisk resultat. Vi likar dessutan å tru at kvaliteten på vårt produkt betrar seg. Framleis pregar offshorekrisa delar av det lokale næringslivet, men jamt over dekkjer vi eit område med stor aktivitet på dei aller fleste felt.

Fjordabladet

Fjordabladet held til på Nordfjordeid, midt i Nordfjord, og er den eldste avisa i Sogn og Fjordane. Fjordabladet sin redaksjon har fire faste journalistar, i tillegg til ansvarleg redaktør/dagleg leiar. Trivsel på arbeidsplassen er med på å auke arbeidsgleda. 2019 var eit år med mange hendingar i dekningsområdet. Kommunesamanslåing har vore ei varm potet. Det har også vindkraft, handel- og byggjeboom, folkevekst, dårleg arbeidsmiljø.