Dølen

Dølen, lokalavisa for kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron, fikk i 2019 ansatt egen selger. Vi økte med dette staben fra fire til fem ansatte, fire er redaksjonelle medarbeidere. 2019 ble året da Dølen lanserte Dølen-TV. Vi har med dette kunnet formidle journalistikk med levende bilder. Vi har lagd flere reportasjer, med særlig fokus på ungdom og unge voksne. Vi har også sendt vår første live stream. I 2019 gjennomførte vi også vårt første store graveprosjekt. Dette med midler fra Fritt ord, i samarbeid med Landslaget for lokalaviser, Senter for undersøkende journalistikk og NRK. Vi har hatt en solid økning i digitale abonnenter i året som har gått. Dette har vi fått til med målretta arbeid og stor satsing på å utvikle oss på nett. Dølen kan vise til god opplagsvekst i 2019.

 Fakta
Samlet opplag 0
Utgiversted Vinstra
Ansvarlig redaktør Tone Sidsel Sanden (46)
Ringebu kommune, Sør-Fron kommune og Nord-Fron kommune.
Kommer ut Torsdag
Daglige lesere totalt
0
Daglige brukere på nett
0
Daglige brukere på mobil
0
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 1600
 • Redaksjonelle årsverk
 • 4
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 40
 • Antall kommentarer
 • 2
 • Antall innlegg på nett
 • 120
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 155

  Mål og prioriteringer


  Dølen skal være den viktigste nyhetskanalen for folk i Midt-Gudbrandsdalen. Vi kan ikke alltid klare å være først, men vi skal være best, når det gjelder. 

  Gjennomgående for arbeidet i Dølen er at vi skal være avisa for “folk flest”, vi skal vektlegge og lytte til hva de som bor i vårt område er opptatt av, hva som er viktig i hverdagene, gjerne hos folk som vanligvis ikke kommer til orde i det offentlige ordskifte og som ikke til vanlig er synlige i media. Gjennom langsiktig arbeid med å få flere til å tørre å si hva de mener, vil terskelen etter hvert bli senka for å stå fram. Slik vil vi være med på å skape et mer levende lokalsamfunn.

  Dølen skriver mange nære og personlige saker. Vi kjenner leserne våre, og har god leserkontakt. Disse sakene ser vi blir mye lest. I den travle digitale tida vi jobber i, der det er krav til hyppig publisering, mener også vi det er viktig å ta seg tid til å gå i dybden og prioritere å grave dypere i saker. Vi jobber mye med hverdagsgraving, i tillegg brukte vi mye tid og ressurser i 2019 på en større gravesak, Rondablikksoga. 

  Vi har også prioritert å satse mer på levende bilder, for slik å kunne gi leserne våre et enda bedre produkt. I 2019 starta vi opp med Dølen-TV. Vi er opptatt av å ha bredde i kildene våre, med særlig fokus på å ha ungdom med i spaltene. Dølen har en relativt ung profil på avisa. 

  Papiravisene er stort sett på 28 eller 32 sider. Vi gir ut Hyttemagasinet en gang i året. Dette er et gratismagasin på 48 sider i et opplag på 12000.  

  Målet er å fortsette å utvikle nettet som publiseringsplattform for slik å fortsette den gode tendensen med å vokse i opplag og i antall abonnenter. 

  Vi har gjort mye bra og riktig på nett i 2019. Men vi har fortsatt en lang veg å gå for å utnytte denne plattformen på best mulig måte. Vi sliter fortsatt med å produsere nok saker hver dag, og vi har også mye å lære når det gjelder overskrifter og god desking. Dette har vi fokus på hver eneste dag.


  Legg til i min rapport

  Årets mest leste saker

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Dølen er avisa som skal være nærmest folk, og avisa som engasjerer seg for å gjøre Midtdalen til et bedre sted å leve. Dette handler mye om å klare å være aktuelle og ta tak i de sakene som opptar folk flest. Vi skal også sette dagsorden, og være modige i journalistikken. Vi har vært sterke på å formidle de nære og personlige historiene, det skal vi fortsette med. 

  Dølen har i 2019 satt dagsorden ved å drive hverdagsgraving i vårt dekningsområde. Vi har tatt tak i kritikkverdige forhold både i kommunal- og privat sektor. Vi avdekket blant annet at ansatte ved den lokale Circle K-stasjonen hadde arbeidsavtaler i strid med Arbeidsmiljøloven. I den ene kommunen hadde vi sak på inhabilitet ved tildeling av kontrakter for brøyting. Dette er saker der vi taler de svakes sak, og der vi bidrar til et mer åpnet og rettferdig lokalsamfunn. 

  I 2019 starta rettssaken etter drapet på ei 16 år gammel jente, der gjerningspersonen var en jevnaldrende gutt, hjemmehørende i samme by. I to uker var Dølen tilstede i rettssalen på Lillehammer. Vi fulgte opp med flere saker daglig på nett. Vårt mål var å formilde det som skjedde i rettssalen på en nøktern, god og saklig måte, uten å gå inn på de mest sårbare og vanskelige detaljene. Vi erfarte når drapet skjedde at leserne er svært følsomme overfor hvordan lokalavisa gikk inn i saken. Slik var det også under rettssaken. Både familiene til de berørte og leserne generelt, ga uttrykk for at det var annerledes å lese om saken i lokalavisa, enn i regionavis og riksavis. I lokalavisa føles alt så mye nærmere. Det er derfor særs krevende for ei lita lokalavis å dekke slike saker, i tillegg til at denne saken var spesiell, siden de involverte var så unge mennesker. Under hele rettsaken var vi svært bevisste på vår dekning. Dølen fikk svært gode tilbakemeldinger på måten vi dekket både drapet (som skjedde i oktober 2018) og sjølve rettssaken i juni 2019 på. 

  I tillegg fikk vi også et nytt drap i vårt dekningsområde høsten 2019. Dette ble også en utfordrende sak for oss. Med de tette bånd vi har til leserne og ikke minst med å kjenne folket som bor her, er det særlig vanskelig å skulle forholde seg til en slik sak. Nå kom tidligere erfaring godt med. I 2020 venter rettssaken etter dette drapet oss, i tillegg til at ankesaken fra drapet i 2018 skal opp i Lagmannsretten i år. 

  Dølens satsingsområde i år har vært et stort og omfattende graveprosjekt. Med midler av Fritt ord og med hjelp av Landslaget for lokalaviser og Senter for undersøkende journalistikk har vi kunnet komme i mål med prosjektet. I november publiserte vi fem saker i en føljetong kalt «Rondablikksoga». Dette er historien fra 2015 om da høyfjellshotellet ble akuttmottak for asylsøkere nærmest over natta. Det innebærer en hel hotellstab som slutta, om lokalt næringsliv som ikke får betalt for leverte tjenester, om private som tjente millioner på asylkisen og om forretningsdrift. Soga inneholder også en dramatisk brakkebrann, der en rigg på 80 brakker og to hus, nærme høyfjellshotellet, brant ned til grunnen. 

  Prosjektet gjennomførte vi i samarbeid med NRK. Dette var et nytt type samarbeid, der en liten og en stor redaksjon gikk sammen. NRK publiserte to saker, som hver ble hovedsak på deres riksnettside. I sakene lå det linker til Dølen, og Dølens journalister hadde også byline på disse sakene. 

  For Dølens renomme mener vi at denne gravesaken er viktig. Det å vise at ei lita lokalavis er modige og tar tak i større saker som lokalsamfunnet er opptatt av, tror vi betyr mye for leserne. Også små steder fortjener at det graves ordentlig. Å bygge opp Dølen som merkevare på denne måten, ser vi også på som verdifullt. 


  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Dølens medarbeidere deltar jevnlig på kurs og konferanser. I 2018 deltok vi på landsmøte for lokalaviser i Drammen. Ansatte deltok også på Lokal og Digital-samling i Bergen med LLA. I tillegg har vi hatt opplæring i streaming. 

  Fokuset utover i 2020 vil være å bli enda mer kompetente på digital publisering. 

  Priser

  Dølen mottok to priser i 2019. Vi fikk hederlig omtale i kategorien Årets lokalavis i regi av LLA. Redaktør Tone Sidsel Sanden mottok også fotoprise for bildet av Selma.

   


  Legg til i min rapport

  Etikk og presseetiske diskusjoner

  Den største etiske utfordringa i 2019 var knytta til de to drapene vi fikk i vårt lokalmiljø. Her gjorde vi flere vurderinger i forhold til hva som skulle publiseres og hvorfor/hvorfor ikke. Vi hadde også flere etiske problemstillinger i graveprosjektet, blant annet hadde noen kilder ønske om å være anonyme. Dette ønsket vi ikke, og med god kildejobbing og tydelig retning på åpne kilder, unngikk vi å at noen stilte anonyme. 

  Som liten lokalavis er vi også bevisste på rollene vi har og på hvem og hvordan vi dekker sakene. 

  Retningslinjer i redaksjonen for avpublisering av saker som finnes tilgjengelig digitalt?

  Vi har ingen spesielle retningslinjer for dette. Vi har ikke avpublisert saker som er publisert digitalt.

  Sosiale medier er i økende grad viktige både som kilder og som publiseringskanaler for redaktørstyrte medier. Hvilke særlige utfordringer representerer dette?

  Vi bruker sosiale medier ofte til å finne saker. Dette stiller særlig krav til faktasjekk og bakgrunnssjekk av kildene. Det er skummelt om vi som lokalavis uten filter og nødvendig ettergåelse publiserer saker ut i fra noe som er skrevet på Facebook. Vi deler alltid sakene våre på Facebook, med noen få unntak. For det krever mye av ei avis til tider å følge med i kommentarfeltene. Vi vet av erfaring hvilke saker som utløser kommentarer der vi ofte på inn og slette. 
   

   

  Tone Sidsel Sanden
  Redaktør og daglig leder
  Dølen

  Legg til i min rapport