Fjordabladet

Fjordabladet held til på Nordfjordeid, midt i Nordfjord, og er den eldste avisa i Sogn og Fjordane. Fjordabladet sin redaksjon har fire faste journalistar, i tillegg til ansvarleg redaktør/dagleg leiar. Trivsel på arbeidsplassen er med på å auke arbeidsgleda. 2019 var eit år med mange hendingar i dekningsområdet. Kommunesamanslåing har vore ei varm potet. Det har også vindkraft, handel- og byggjeboom, folkevekst, dårleg arbeidsmiljø.

Fakta
Samlet opplag 0
Utgiversted Nordfjordeid
Ansvarlig redaktør Ingebjørg Nilsen Stokkenes (50)
Eid, Selje
Kommer ut Tysdag og fredag
Daglige lesere totalt
4100
Daglige brukere på nett
2700
Daglige brukere på mobil
2100
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 2784
 • Redaksjonelle årsverk
 • 5
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 101
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 276
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 266

  Mål og prioriteringer

  Fjordabladet skal vere ein viktig og synleg aktør i lokalsamfunnet, og vere raskt ute med dei viktigaste lokale nyhenda. Vi vil vere ein avgjerande del av kvardagen til innbyggjarane i dekningsområdet vårt. Vi skal ha hovudfokus på nyhende, men ha ei god blanding av gode og nære reportasjar, sport, kultur og næring. Vi skal følgje folk i vårt område frå vogge til grav. Vi skal prioritere både viktige saker frå næringslivet og møte med menneske, unge og eldre. Vi skal setje fingeren på det som ikkje fungerer i lokalsamfunnet, og fortelje historiene til dei som lukkast. Kvar dag skal vi engasjere og begeistre. 

  Det er avgjerande å vidareføre den tette lesarkontakten vi har, og vere til stades i lokalmiljøet. Vi ønskjer å vere ei lokalavis alle «må ha» for å halde seg oppdatert i kva som skjer lokalt.

  Vi kan sjå tilbake på eit krevjande år, men eit år der talet på abonnentar har hatt ein jamn auke. Det er gledeleg å konstatere.

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Vi skal informere om det som skjer, opne for debatt og overvake dei som sit med makta i samfunnet.
  Vi skal levere god lokal journalistikk på alle plattformer. Målet har vore å ha meir omfattande oppdateringar av nyhendesaker på nettsida vår, og det har vi klart.

  Vi har innført plan for nettsaker, og er bevisste på kva saker som skal plussast.

  Målet har vore å strekkje oss til å lage eit endå betre redaksjonelt produkt. Tilbakemeldingane og det auka talet på abonnentar viser at vi har lukkast, men vi skal strekkje oss endå lenger.

  Legg til i min rapport

  Saker som har prega våre spalter i 2019

  Endring av kommunegrenser og samanslåing av Eid, Selje og Bryggja til ny Stad kommune. Det nye kommunekartet viser igjen i spaltene våre, noko som også har ført til at vi har utvida området vi før dekte. Lenger avstandar og reisetid har vi merka godt, men valde å dekkje parallelt «gamlekommunane» slik at lesarane våre skulle bli betre kjend med kvarandre. Engasjementet har vore stort i samband med kommunesamanslåing.

  Kommunevalet var difor ekstra spennande i 2019. 

  Fjordabladet gjennomførte to meiningsmålingar.

  Vi hadde omfattande intervju med listetoppane og stor presentasjon av listene, meir omfattande enn tidlegare kommuneval nettopp fordi det var snakk om kommunesamanslåing og ukjende politikarar for mange.

  Vi har hatt mykje stoff også under og i etterkant av valet. Historiske tal frå tidlegare val, og analyse frå korleis politiske parti stod over lang tid. Og ved nyttårsskifte når kommunesamanslåing endeleg skjedde så, hadde vi historiske reportasjar om kommunane som no blei slått saman. Med andre ord - sjå tilbake, samtidig som ein ser framover.

  Fjordabladet arrangerte også valdebatt på Stadlandet der alle listetoppane deltok veka før valet.
  Fylkessamanslåing og at Sogn og Fjordane fylkeskommune skulle avvikla, og bli ein del av nye Vestland fylke, har også vist godt igjen i avisa.

  Spaltene har også vore prega av at vi er i ein kulturkommune, med landskjende Malakoff Rockfestival og Opera Nordfjord, og med hundrevis av frivillige som står på for at desse kan eksistere.

  Eit engasjert næringsliv, høgare etableringsvilje og handelsboom, med mange tilreisande handlande til nettopp Nordfjordeid, viser også igjen i lokalavisa sine spalter. Denne sommaren opna ein også opp for cruiseturisme for første gong, og bygging av største vikingskipet og opning av nytt vikingsenter har også engasjert. Turismesatsing er også ein gjengangar. Det same er samferdsle. 

  Skuldingar om dårleg arbeidsmiljø i Eid kommune var også saker som engasjerte mange i lokalmiljøet i år. Få saker har gitt oss fleire tilbakemeldingar og stadfestingar, samtidig som det har vore svært vanskeleg å få leiarar i kommunen i tale.

  Vi skal også vere gode på lokal sport og følgje lokale , unge idrettsutøvarar.
  For Fjordabladet er det viktig å vise ein god miks av saker, enten det er alle dei frivillige som tar i eit tak for lokalsamfunnet, mangel på bygging av ny gangveg eller kamp om funksjonar og arbeidsplassar ved lokalsjukehuset. Fjordabladet følgjer lokalpolitikken tett.

  Mest leste saker

  Topp ti totalt:

  1. Sløkker lyset verda over 13.418
  2. Cruiseanløp hamner i Nordfjord 7.843
  3. Framleis søk etter mann i Eidselva 5.385
  4. Bensinkrig i Eid 4.518
  5. Kraftig jordskjelv skremde opp nordfjordingane 4.103
  6. Framleis kritisk for femåring 3.984
  7. Ei fullsett Kjøldalen kyrkje tok farvel 3.925
  8. Alle dyra er ute og i tryggleik 3.814
  9. Redde det som reddast kan! 3.761
  10. 5-åring funne på Eid åleine 3.671

   

  Topp ti saker (Plussa)

  1. Omsetting av eigedommar i Eid kommune 2.018
  2. Her er namna på dei som kom inn 2.001
  3. Folketalet aukar i Eid og Selje 1.544
  4. Fire bønder frå Eid fekk sølvtina 1.382
  5. Elkjøp opnar dørene 1.293
  6. Opnar ny butikk på Stokkenes 1.266
  7. Cruiselista for 2020 er klar 1.180
  8. Cirke K Eid stengt 1.090
  9. Har stengt dørene 1.090
  10. Tusenvis stod i matkø 1.060

   

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling og svar på stiftelsens spørsmål

  Det har vore ei omstilling meir mot nett, men Fjordabladet har vore tru mot alle som held papiravisa. Og med endra kommunestruktur til ein større kommune ser vi potensialet til fleire abonnentar og at Fjordabladet skal halde fram med å vekse.

  Vi skal også i framtida spele ei svært viktig rolle i lokalsamfunnet, og vere «lim og lupe» i lokalmiljøet. Folk skal føle dei må ha avisa for å følgje med på det som skjer av stort og smått.


  Etikk

  Fjordabladet har god lesarkontakt. Det gjer at vi lettare kan sjekke kjelder, og vite kven og kva som kan vere forsøk på å villeie redaksjonen.

  Vi hadde ikkje PFU-saker i året vi har bak oss.

  Svar på stiftelsen sine spørsmål

  1.

  Kor går grensa for kva som skal på i avisa, er ein fortløpande diskusjon og avvegingar vi har heile tida. Der er ein haug av tilfelle der vi må stille spørsmål om kva vi gjer med ei sak. Til dømes i sakene om dårleg arbeidsmiljø og trakassering i kommunen, som vi sette søkelyset på både i 2018 og 2019.

  Vi har også til dømes hatt diskusjonar om kjøp av foto frå ulykker. Medan vi ser større media oppfordrar folk til å sende inn bilder frå ulykker, så er dette eit aktuelt dilemma for alle i pressa. I dag er det kort veg frå at mobilen i jakkelomma blir brukt til å ta bilder av folk i sårbar situasjon - rett etter at det har skjedd ulykker. Dermed risikerer vi at privatpersonar som ikkje er pressefolk flyr rundt på ulykkesområde og knipsar i veg, for å sjølv legge ut på sosiale media eller fordi dei veit det er media som er villig til å kjøpe bilda.

  2.

  Vi har ikkje eigne retningslinjer for avpublisering av saker, då dette er ei uhyre sjeldan problemstilling. Det har to gongar skjedd at redaktør har fjerna saker frå Facebooksida vår på grunn av hatske kommentarar mellom anna om innvandrarar. Vi har også sletta kommentarar eller bedt «nettroll» om å moderere seg i kommentarar, med beskjed om at kommentaren vert sletta om det  ikkje blir gjort.

  3.

  Vi registrerer at mange sender oss meldingar om tips og anna gjennom Facebook, då dei oppfattar dette som ein lettare måte å kome i kontakt med oss på.

  Når vi deler saker på Facebook er det mange som tyr til kommentarfeltet. Vi registrerer at det er fleire som kanskje ikkje burde ha trykt på «send» det dei kommenterer. Vi har også bedt fleire om å moderere kommentarane sine. Ikkje alle forstår dette, og redaktøren har fått personlege meldingar som ikkje alltid er like morosame, og som tillegger redaktøren meiningar fordi dei trur ein støttar vedkomande dei rakkar ned på.

   

   

   

   

  Ingebjørg Nilsen Stokkenes, redaktør/dagleg leiar

  Legg til i min rapport