Sunnmørsposten

Reportasjen om fem søsken som opplevde de ble svikta av samfunnet, engasjerte svært mange lesere. I tillegg til å fortelle om det som skjedde for 40 år siden, ble søkelyset rettet mot hvordan barn behandles i dag. 2019 var året da Sunnmørsposten for alvor snudde arbeidsflyten til å bli digitalt først. Vi tok i bruk nye digitale verktøy for planlegging, produksjon, publisering og intern kommunikasjon. Vi gleder oss over at stadig flere blir abonnenter, og velger å betale for vesentlig, lokal journalistikk.

 

Fakta
Samlet opplag 0
Utgiversted Ålesund
Ansvarlig redaktør Hanna Relling Berg (61)
Kommer ut Alle ukedager
Daglige lesere totalt
79600
Daglige brukere på nett
50400
Daglige brukere på mobil
38600
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 10408
 • Redaksjonelle årsverk
 • 38
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 0
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 0
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 0

  Avisas samfunnsansvar

  VVP1.1. Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.

  Stadig flere oppdager at uten troverdig informasjon, får vi et utrygt samfunn.  Derfor er det så viktig at vi legger vekt på at journalistikken vår skal være åpen, faktabasert og sannhetssøkende. Det er vår daglige oppgave og utfordring. 

  Her er noen eksempler på saker som har fått betydning: 


  Egil og Margareth Øvrelid er to av fem søsken som fortalte om mishandling under oppveksten.   Foto: Staale Wattø

  Søskenflokken som ble svikta

  Det hadde i flere tiår versert mystiske rykter om de fem Øvrelid-søsknene og deres oppvekst. Mange visste eller hadde hørt et eller annet, iallfall i de to aktuelle kommunene, Ulstein og Hareid. Alle fem hadde sterke historier å fortelle. I tillegg var dokumenter, noen så gamle som fra 60- tallet, avgjørende for at Øvrelid-sakene kunne skrives. Sunnmørsposten fikk tidlig tilgang til alle rettsdokumentene. Journalisten skriver i en oppsummering: 

  Blekk på papir viser ord som «angående hunden» og «hyl og lyd av motorsag» og bygger opp under det tvers gjennom uhyggelige ved sakskomplekset. Detaljene i saken finner man i de journalistiske sluttproduktene. De tre eldste Øvrelid-søskena ble, etter all sannsynlighet, utsatt for gjentatt hard fysisk vold og andre krenkelser av sin far gjennom oppveksten. Alt de sier, og de skriftlige dokumentene, tyder på det. De to yngste slapp unna den direkte volden, men også de var vitne til at moren deres ble utsatt for grov vold. Det alle fem ser på som verst nå i ettertid, er at ingen grep inn. Tvert imot –ga Hareid kommune faren omsorgsretten for de tre yngste barna, som var umyndige da moren brått døde.  Øvrelid-søskena forteller om mobbing på skolen, fattigdom, skam og utenforskap. De føler seg sviktet av samfunnet, og derfor har de valgt å gå til erstatningssak. To navngitte personer får kritikk av søskena i våre reportasjer og artikler, og de får selvsagt komme med sin samtidige imøtegåelse. 

  Saken handler ikke bare om samfunnets ansvar for å verne sårbare medmennesker. Faktum er at erstatningssaken handler om offentlige kroner. Om søskena skulle vinne, vil Ulstein og Hareid tape millioner av kroner som kunne gått til andre formål. Derfor var det av stor betydning at historiene ble fortalt på en grundig og balansert måte. Vi vil fortsette å følge tett med på alle sider av Øvrelid-søsknenes søksmål og det er ikke av hensyn til dem. Det er fordi saken, etter 40 år med rykter og tabu, nå er plassert der den er hjemme, i offentligheten.

  Les: Barna ingen ville sjå

  Reportasjen om Øvrelid søskena skapte sterkt engasjement, og solgte 74 abonnement i Sunnmørposten.  Søskena ønsket å uttale seg til Sunnmørsposten, men siden Vikebladet er lokalavisa for Hareid og Ulstein avtalte vi med Øvrelid, at Sunnmørsposten og Vikebladet kunne samarbeide. Mens Sunnmørspostens journalist Tarjei Engeset Ofstad hadde kontakt med søskenflokken, sørget redaktør i Vikebladet, Linda Eikrem for å hente inn tilsvar fra de som ble kritisert. Dette ble et svært verdifullt samarbeid, som alle parter hadde nytte av.

  Vær varsom-plakaten 1.5. «Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.»

  Overgrep mot barn skjer også i dag. Samtidig som vi skrev om Øvrelid-søskena, og om hva de opplevde for 40 år siden, dekket vi ei rettsak hvor et foreldrepar ble dømt for mishandling og forsømmelse av egne barn.  Dette omtalte vi både på nyhets- og kommentarplass. 

  Les kommentaren:  «Ingen barn skal leve i frykt»

  Informere om det som skjer

  VVP 1.4. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold.

  Sunnmørsposten skal være nyhetsledende på Nordvestlandet, og informere om det viktigste som skjer. Det skaper trygghet å vite at man blir informert om hendelser i sitt eget lokalmiljø. Lista over de 10 mest leste sakene på smp.no i 2019 viser at det er stort informasjonsbehov ved ulykker og andre dramatiske hendelser. De to mest leste sakene er «Dette skjedde i natt» og «Savnet kvinne funnet omkommet». Den tredje mest leste saka er leserinnlegget «Eit sviktande hjarte» som handler om forholda for korridorpasienter på sjukehuset i Ålesund. 


  Avdekke kritikkverdige forhold

  Et saksområde som vi har brukt tid på å undersøke er Sula kommunes kjøp av entreprenørtjenester til vann og avløp. Rammeavtale ble overskredet med mange titalls millioner kroner. Verdien var anslått til å utgjøre 8 millioner per år. Fasiten er at kommunen brukte 107 mill. på de fire årene. 92.3 mill har gått til en entreprenør.

  I februar 2019 begynte de røde varsellampene å lyse hos kommunen. Da sendte Sunnmørsposten innsynskrav om rammeavtalen og utbetalingene. Formannskapet ble orientert bak lukkede dører, det ble innført nye rutiner og alle investeringer innen vann og avløp som ikke var kritiske, ble satt på vent. Dette som følge av at terskelverdiene var overskredet med mange titalls millioner.

  I høst fulgte Sunnmørsposten tett med på prosessen rundt den nye avtalen, verdt 150 mill.  To entreprenører tok saka til retten. Det endte med at kommunen trakk konkurransen. Det er all grunn til å tro at innsynskravet fra Sunnmørsposten var medvirkende til at overskridelsene ble oppdaget, og at det ble tatt grep. I formannskapet og kontrollutvalget er det flere ganger vist til oppslag i Sunnmørsposten når politikerne nå har strammet grepet og følger nøyere med. 

  Den viktige samfunnsdebatten

  VVP: 1.2. Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.

  I 2019 publiserte Sunnmørsposten 1290 leserinnlegg på papir og 1350 leserinnlegg på nett. Vi hadde 220 redaksjonelle kommentarer og en daglig lederartikkel.

  Kommune- og fylkestingsvalget fikk brei dekning, både før, under og etter valgdagen. Vi samarbeidet med NRK Møre og Romsdal om direktesendinger fra vårt område, og belyste ulike aktuelle saker fra vårt område.

  Samferdsel er et tema som engasjerer mange i vårt dekningsområde. Særlig to tema er blitt heftig debattert blant leserbrevskribentene, og det er framtidig kryssing av Romsdalsfjorden for E39 og den kraftige takstøkningen på fergene mot slutten av året. Dragkampen om trasé for E39 engasjerte mange gjennom hele året, men det toppa seg rundt valgkampen før kommune- og fylkestingsvalget. 

  Sjukehus og helse er også blant de tema som får mange til å skrive innlegg.  Også her var det forslag om kutt i tilbudet på grunn av dårlig økonomi som tente gnisten. Ett av innlegga i denne debatten var kronikken «Eit sviktande hjarte», av lege Egil Schistad ved Ålesund sjukehus. Dette var det mest leste innlegget på Sunnmørspostens nettutgave i 2019 med 91.000 sidevisninger fordelt på nær 78.000 unike brukere. 

  Slår alarm: – Bjella eg prøver å ringe handlar først og fremst om menneske som er fanga i eit system der pengar og tal har fått altfor stor plass. Desse mjuke verdiane som ikkje kan talfestast taper terreng: omsorg, varme, omtanke der tida sjølv er medisin. Problemet sit høgare enn den akuttøkonomiske situasjonen. Dette er eit symptom på ein underliggande sjukdom, seier Egil Romslo Schistad som er lege ved Ålesund sjukehus. FOTO: STAALE WATTØ

  Andre debatter som utmerka seg, var synspunkt rundt valg av kommunevåpen og administrasjonsspråk i nye Ålesund kommune.  Kommunevåpen ble i praksis tidlig avklart.  Debatten om Ålesund skulle ha nynorsk som administrasjonsspråk eller være språknøytral,  gikk over lang tid, men toppa seg også mot slutten av året da saka skulle avgjøres i kommunestyret. 

  Legg til i min rapport

  Produktutvikling

  Sunnmørsposten har fått midler fra Medietilsynet til et prosjekt som går ut på å la unge få mulighet til å skape sitt eget innhold, samtidig som mediehuset bidrar med opplæring i journalistikk, Tv-produksjon og etikk. Høsten 2019 ble nettsida Byrampen.no lansert. Byrampen er navnet på et utkikkspunkt nedenfor Fjellstua.  Det er nå også navnet på en gjeng av unge skapere som har fått frie tøyler til å eksperimentere med innholdsproduksjonen - samtidig som de er forplikta på streng presseetikk. 

  Byrampen skaper innhold for unge, av unge.  Innholdet publiseres på Byrampen.no, Facebook, Instagram, Snapchat og Youtube.  Redaksjonen ønsker å tilby en plattform for alle lokale ungdommer som ønsker å nå ut til et større publikum med sine produksjoner, enten det er musikk, kunst, drama eller journalistikk. 

  Ny profil

  Vi er stolte av avishistorien vår, og det er viktig å vise at vi har røtter tilbake til 1882. Derfor var det ikke aktuelt å bytte logo da vi bestemte oss for å oppdatere den visuelle profilen til avisa. Logoen ble justert for å kunne fungere godt på alle digitale skjermer. Den nyoppussa logoen er blitt tydeligere og klarere, enten den leses på mobil eller dras opp i størrelse på en PC. Arbeidet ble ledet av produksjonsleder i Sunnmørsposten, Sissel Bigset. Ålesundsbyrået ElleMelle fikk oppdraget med å redesigne profilen, og sammen med bildekunster Bent Erik Myrvoll, sørget de for at resultatet ble svært bra. 

  Les mer her: Litt lettere å lese

   

  Streaming

  Direktesendinger med sport og aktuelle hendelser er et satsingsområde i Sunnmørsposten. I 2019 streamet vi AaFKs treningskamper, Norway cup, mange lokale kamper, pressekonferanser, kulturarrangement og demokratiprosjektet LilleStortinget ved Fagerlia videregående skole. Sunnmørspostens videomedarbeidere har gitt verdifull hjelp til andre mediehus som har ønsket å komme i gang med streaming, og dette er noe vi ønsker å utvikle videre. 

  Samarbeid med NTB om nattvarsling

  Vi fikk klare og tydelige tilbakemeldinger fra lesere da vi to søndager på rad var for seine med å varsle om hendelser på Sunnmøre som hadde nasjonal interesse. Tidligere fikk vi alltid melding fra lesere på tipstelefonen når det skjedde noe. Nå kommer meldingene heller som SMS eller som melding på Facebook, og dem er det ingen som oppdager om natta. Derfor inngikk vi et samarbeid med NTB som har journalister på dagvakt i Australia når vi sover. De varsler vakthavende publiseringsleder på telefon når det skjer noe på Nordvestlandet som vi bør vite om. Denne ordningen er vi godt fornøyd med. 

  Vekst i opplaget

  For andre år på rad hadde Sunnmørsposten opplagsvekst, og da ble det kakefest. Sammenlignet med tall fra september 2018, hadde avisa en vekst i antall abonnenter på 765. 

   

  Legg til i min rapport

  Etikk

  I 2019 ble ikke Sunnmørsposten klaga inn til Pressens Faglige Utvalg noen gang. Etikk er likevel et svært viktig tema som vi bruker mye tid på i det daglige. 

  Spørsmål fra Stiftelsen: Hva var den viktigste presseetiske diskusjonen internt i 2019?

  Den handlet om identifisering.  I forbindelse med reportasjen om Øvrelid-søskena, som gikk til sak mot Hareid og Ulstein kommune, måtte vi ta en grundig vurdering av om det var rett å navngi faren deres. Han er død for mange år siden, og dermed ikke i stand til å forsvare seg. Med bakgrunn i både muntlige og skriftlige kilder, som bekreftet historien til søskena, konkluderte vi med at det var viktigere å belyse saken offentlig, enn å verne om vedkommende ettermæle.  Vi var i etterkant av første publisering i kontakt med en mann som kjente faren og som i teorien kunne tenkes å ville forsvare ham, offentlig (dette burde vi har gjort før publisering) Journalisten hadde en lang samtale med han, men kjenningen av faren ville ikke uttale seg. Han var relativt kritisk til at vi hadde omtalt en person som ikke kunne forsvare seg, men bekreftet samtidig en del av opplysningene vi allerede hadde presentert.  

  Rapporten «Sa hun virkelig det?» fra Presseforbundets kildeutvalg var utgangspunkt for et onsdagsmøte i redaksjonen der temaet var forholdet mellom kilde og journalist.  Vi gikk gjennom alle forslagene til endringer til Vær varsom-plakaten, og så behov for å samordne vår egen praksis. Våre etiske retningslinjer, som har ligget ganske utilgjengelig på en felles server, ble henta fram og gjennomgått i plenum. VGs Bar Vulkan sak gav oss en viktig påminning om hvor viktig det er å være presise i rapporteringen. 

  Da dansevideo-saken sprakk i media, var det ikke mange rundt meg som visste hva som foregikk, sier Sofie, på Green Garden i Ålesund. FOTO: STAALE WATTØ


  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Kompetanseheving har vært et viktig stikkord i 2019. Vi har hatt internkurs i hvordan lage podkast, og flere kurs knyttet til nye planleggings- og publiseringssystemer. Journalister har deltatt på ulike kurs og konferanser, som for eksempel SKUP (Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse) og ved Institutt for Journalistikk.  Hver mandag har vi et møte hvor vi evaluerer aktuelle saker, og ser framover på saker som skal lages. 

  Legg til i min rapport

  Priser

  Priser som Sunnmørsposten har delt ut

  Cecilie Fiskerstrand fikk Sunnmørspostens idrettspris.

  Hilde Louise Asbjørnsen fikk Sunnmørspostens kulturpris.

  Både Egil Romslo Schistad og Harald Grytten fikk hederspris.

  Sjukehuslegen Egil Romslo Schistad, som slo alarm om forholda for korridorpasienter, fikk hederspris.

  Historiker og Ålesundspatriot Harald Grytten fikk hederspris.

  Priser som Sunnmørsposten har mottatt

  Nyhetsprisen, Møre og Romsdal Journalistlag: 

  Sunnmørsposten fikk Årets nyhetspris for dekninga etter drapet på Brunholmen. 

  Juryen uttalte at dette er journalistikk av høy klasse: «Her har redaksjonen gått langt vidare enn å omtale ein pengekrangel som førte til drap i eit belasta miljø med hard indre justis. Dei har ført oss tettare inn på kven desse menneska er, korleis dei samhandlar i kvardagen, korleis ein del av dei lever i frykt og redsle, kva som kan føre til konfliktar med slikt tragisk utfall, og dei gir også eit innblikk i familie og personar rundt desse som hamnar i slikt miljø. Dei har også teke for seg problematikken rus og psykiatri, og sett søkelys på tilbodet til denne gruppa på randa av samfunnet, politiet sin innsats og ressursbruk, og opplevinga av hjelpeløyse når ein ikkje klarer å ta bakmennene».  

  Juryen er imponert over den grundige jobben journalistane har gjort, og oppmuntra over kvaliteten «i ei tid når betalingsjournalistikk og alternative nyheitsmedium pressar på for å tene pengar på merksemd, utan omsyn til kvalitet, presisjon og sannheitsverdi».

  JOURNALISTPRIS: Prisvinnerne Lars Inge Skrede (f.v.), Sofie Svanes Flem, Sindre Halkjelsvik, Elisabeth Solvang, Torbjørn Eidhammer, Stig Vågnes og Nils-Harald Ånstad. Med på laget var også fotograf Marius Simensen.  FOTO: TERJE ENGÅS

    

  Hederlig omtale i kategorien feature: Polaris Media prisene:

  Hederlig omtale: Linda Nygard-Sture, Gry Støre og Nils Harald Ånstad fikk hederlig omtale under Polaris Prisutdeling for reportasjen "Hvem kan redde Julie" 9. april.  

  Slik lyder juryens begrunnelse:

  "En ung jente holder på å dø. En fortvilet familie forbereder seg på verste utfall. I denne reportasjen kommer vi tett på det dramaet, der hvert sekund teller. Journalisten tar leserne inn i landskapet mellom liv og død, uten å miste den nøkterne og kraftfulle formidlingen av syne. Dette er en sak skrevet med omsorg og klokskap. Mange ville redde et ungt liv. Heldigvis lyktes de. Hederlig omtale går til Gry Støre, Nils Harald Ånstad og Linda Nygard-Sture i Sunnmørsposten for "Hvem kan redde Julie?".

  Legg til i min rapport

  Spørsmål fra Stiftelsen

   

  Hvilke retningslinjer følger man i redaksjonen for avpublisering av saker som finnes tilgjengelig digitalt?

  Hver enkelt forespørsel blir vurdert for seg. Vi avpubliserer ikke, men når vi mener det er gode grunner for det, avindekserer vi artikkelen slik at den ikke kommer opp i Google-søk. Dette har vi for eksempel gjort når en ungdom har tatt kontakt, og bedt oss fjerne en artikkel der vedkommende sa noe for mange år siden som er blitt en stor belastning for han. Artikkelen finnes fortsatt – på samme måte som den finnes i en arkivert papiravis – men den kommer ikke opp når vedkommende blir googlet. Fram til nå har dette fungert på en god måte.

  Sosiale medier er i økende grad viktige både som kilder og som publiseringskanaler for redaktørstyrte medier. Hvilke særlige utfordringer representerer dette?

  Vi bruker sosiale medier både som publiseringskanal, kilde til å fange opp tips, og for å kommunisere med leserne. Mange tar kontakt med redaksjonen via meldingstjenesten på Facebook sida vår. Det kan både være spørsmål om saker, tilbud om salg av bilder eller klage på distribusjonen. Dette er verdifull leserkontakt, og det er viktig at vi er tilgjengelig på de plattformene som folk bruker. På Instagram forsøker vi å dele bilder fra reportasjeoppdrag, for å fortelle om saker som under arbeid. Uansett om vi får tips om aktuelle tema via Facebook, Instagram eller på en kafe i byen, så gjelder de samme etiske reglene. 

  Falske nyheter som blir spredd på Facebook er et problem for alle leserne som blir lurt. Et eksempel på det er da aftenstidende. com skrev om Nora som ble tatt av barnevernet fordi hun hadde for få leker. Mange lot seg lure, og raste mot barnevernet. Faktisk.no avslørte at hele saken var oppspinn, og at nettstedet aftenstidende.com var en regelrett løgnfabrikk. Dette nettstedet finnes ikke lenger, men det har kanskje dukka opp i ny drakt med saker som får folk til å klikke, og dermed generere reklameinntekter til de som står bak. 

  En stor del av reklameinntekter som tidligere finansierte journalistikk i norske, redaktørstyrte medier, går i dag til store internasjonale aktører som Facebook og Google. Det er utfordrende.  
  Oppgava vår er uansett å vise verdien av faktabasert, sannhetssøkende journalistikk. Tillit og troverdighet er vår viktigste kapital, og må alltid ha høgest prioritet.   Legg til i min rapport

  Årets beste bilder

    

  Legg til i min rapport