Trønder-Avisa

Ved inngangen til 2018 ble Trøndelag ett fylke. 2018 ble også året da Trønder-Avisa la ned kundesenteret, og all virksomhet ved hovedkontoret i Steinkjer ble samlet på én etasje. Markedsavdelingen flyttet inn i redaksjonens etasje, og de ledige lokalene i første etasje ble leid ut til eksterne virksomheter. På tidligvåren flyttet vi også inn i nye lokaler på Moan i Levanger. I februar ble det kjent at Polaris Media skulle kjøpe LL Inntrøndelagens eierpost i mediekonsernet, men salget ble senere stoppet av lotteierne i LL Inntrøndelagen. Eierspørsmålet preget deler av året, og var ved årsskiftet fortsatt ikke avklart.

Namdalsavisa

Namdalsavisa har som visjon å være den ledende formidler av nyheter og informasjon fra Namdalen, styrke demokratiet og ytringsfriheten, bygge stolthet og bidra til samfunnsutviklingen i hele Namdalen. NA bygde i 2018 videre på vår posisjon som det som binder Namdalen sammen, og det engasjementet som ble skapt i forbindelse med vårt 100-årsjubileum året før. Samtidig som vi har styrket og videreutviklet vår posisjon, har året også brakt store endringer, spesielt i distribusjon og frekvens på papiravisa. I 2018 gikk NA fra å ha papiravis seks dager i uka, til å ha papirutgivelse fem dager i uka, ved at lørdagsutgaven i papir ble kuttet, som følge av de store endringene i postdistribusjon. Selv om mangelen på papiravis på lørdager er et savn for mange, har vi opplevd stor forståelse fra våre lesere for at dette var en nødvendig endring, for å sikre at NA som nyhetsavis fortsatt skal være slagkraftig. Vi har brukt mye tid på å forberede våre lesere på endringen, og har styrket staben av journalister for å kunne tilby minst like mye innhold som tidligere. Dette har vi lyktes med, ved at vi ser at antallet betalende abonnenter totalt sett har økt. Omsetningen av papirannonser er heller ikke svekket som følge av endringen i frekvens. Papiravisene mandag og fredag er også styrket, samtidig som vi har en egen helgesatsing på lørdager på nett.

Snåsningen

Innholdsmessig har Snåsningen en positiv redaksjonell grunntone, hvor småstoffet, familie, historie og organisasjonslivet får sin fortjente plass. Samtidig skal vi ikke lukke øynene for kritikkverdig forhold i snåsasamfunnet.

Inderøyningen

2018 ble nok et normalår for Inderøyningen. Ingen store saker preget nyhetsbildet. Redaksjonen fikk ikke endret sine rammevilkår i løpet av året. I fjor, som tidligere år, var det relativt enkelt å hyre frilansere til oppdrag. I 2018 fortsatte vil å bringe «Kloden» - avissider skrevet av elever ved norskopplæringen for voksne i kommunen. Til sammen bidro de med 13 avissider i løpet av året.

Steinkjer-Avisa

2019 ble et år med høy fart og stor aktivitet – både redaksjonelt og på markedssiden. Den kommende kommunesammenslåingen var med på å prege året, sammen med en rekke store og tunge utbyggingsprosjekter i Steinkjer. Høstens kommunevalg medførte også ekstra aktivitet, både i antall politiske saker og annonser.