Namdalsavisa

Namdalsavisa har som visjon å være den ledende formidler av nyheter og informasjon fra Namdalen, styrke demokratiet og ytringsfriheten, bygge stolthet og bidra til samfunnsutviklingen i hele Namdalen. NA bygde i 2018 videre på vår posisjon som det som binder Namdalen sammen, og det engasjementet som ble skapt i forbindelse med vårt 100-årsjubileum året før. Samtidig som vi har styrket og videreutviklet vår posisjon, har året også brakt store endringer, spesielt i distribusjon og frekvens på papiravisa. I 2018 gikk NA fra å ha papiravis seks dager i uka, til å ha papirutgivelse fem dager i uka, ved at lørdagsutgaven i papir ble kuttet, som følge av de store endringene i postdistribusjon. Selv om mangelen på papiravis på lørdager er et savn for mange, har vi opplevd stor forståelse fra våre lesere for at dette var en nødvendig endring, for å sikre at NA som nyhetsavis fortsatt skal være slagkraftig. Vi har brukt mye tid på å forberede våre lesere på endringen, og har styrket staben av journalister for å kunne tilby minst like mye innhold som tidligere. Dette har vi lyktes med, ved at vi ser at antallet betalende abonnenter totalt sett har økt. Omsetningen av papirannonser er heller ikke svekket som følge av endringen i frekvens. Papiravisene mandag og fredag er også styrket, samtidig som vi har en egen helgesatsing på lørdager på nett.

Fakta
Samlet opplag 10467
Utgiversted Namsos
Ansvarlig redaktør Kim Riseth
Namdalseid, Flatanger, Namsos, Fosnes, Overhalla, Høylandet, Grong, Lierne, Namsskogan, Røyrvik, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal.
Kommer ut Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag
Daglige lesere totalt
24300
Daglige brukere på nett
11800
Daglige brukere på mobil
8700
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 9556
 • Redaksjonelle årsverk
 • 20
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 270
 • Antall kommentarer
 • 150
 • Antall innlegg på nett
 • 1500
 • Refuserte innlegg på nett
 • 4
 • Antall gjestekommentarer
 • 110
 • Antall leserinnlegg
 • 1300

  Mål og prioriteringer

  I 2018 var den viktigste målsettingen å lykkes med omleggingen av frekvens, og fortsatt opprettholde et kvalitativt og godt innhold til alle våre lesere, både på papir og nett. Lørdagsavisa i papir ble lagt ned etter påske.  I tillegg ble det gjort endringer i distribusjon i deler av vårt dekningsområde. Vi hadde forberedt både lesere og oss selv så godt vi kunne, og har fått forståelse for hvorfor endringene var nødvendige, og for de tiltakene vi har gjort. I området i Ytre Namdal som ble rammet av endringer i distribusjon, har vi ansatt en ny journalist og økt vår satsing digitalt. Dette har hatt stor effekt. Ved utgangen av 2018 hadde NA flere betalende abonnenter enn på samme tid året før, til tross for at det også var et svært godt år. På to år er antall heldigitale abonnenter mer enn doblet. 

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  2018 var preget av de kommende kommunesammenslåingene i vårt distrikt, der diskusjoner og dragkamp har skapt stort engasjement. Vår rolle som avis har vært å få fram meningsforskjellene, men også bidra til konstruktiv debatt og løsninger. I 2018 var en av våre redaksjonelle satsinger en serie med reportasjer der vi sammen med vår tegner møtte innbyggere i Namsos, og tegnet og presenterte deres forslag til hvordan byen skulle utvikles. Her brukte vi digitale virkemidler som bildeslider og video. 

  De to store sakene som også har svært avgjørende innflytelse på utviklingen i Namdalen, er framtida til Sykehuset Namsos og studiestrukturen ved Nord Universitet. Dette er tema vi har brukt mye tid og ressurser på, og dette er saker vi fortsatt kommer til å jobbe mye med. 

  Andre tema vi har løftet fram er mobbing blant ungdom, og spiseforstyrrelser, spesielt blant unge jenter. Modige Synnøve sto fram og fortalte om sin opplevelse av mobbing på skolen, mens Emilie i et gripende leserinnlegg forklarte hvordan hun opplevde søsteras sykdom og anoreksi. Begge temaene skapte stort engasjement og en rekke artikler i NA.

  Priser

  Namdalsavisa har en årlig utdeling av priser for faglig utmerkelse, der det deles ut en pris for faglig innsats i hvert av årets fire kvartaler. I år tilfalt to av disse prisene redaksjonelle medarbeidere, Lena Erikke Hatland og Tor Martin Årseth.

  Namdalsavisa var i 2018 nominert til Årets Redaksjonelle Event under Nordiske Mediedager i Bergen. 

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  I Namdalsavisa deltar alle medarbeidere i daglig morgenmøte, der alle sider av produktet evalueres. Fokuset er hvilke saker som bidrar til dypere relasjon med våre lesere. Forbedringspotensial og etiske dilemma er en del av den daglige evalueringen. I NA gjennomføres det månedlige miniseminarer med faglig oppdatering. Avisa deltok på Hellkonferansen, både med deltakere og foredragsholdere. I tillegg gjennomføres et årlig strategiseminar med alle medarbeidere. Utgavesjef har ansvar for kvalitetssikring og løpende utvikling av det journalistiske håndverket, sammen med nyhetsredaktør. Digitalsjef har sammen med digitalansvarlig i redaksjonen ansvar for løpende oppdatering på nye verktøy og arbeidsmetoder. I tillegg distribueres instruksjonsvideoer ved innføring av nye oppdateringer digitalt. NAs interne Facebook-side brukes hyppig til faglig utvikling, diskusjon og oppdatering. 

  Hilde Berntsen ble utnevnt til utgavesjef i NA, og gjennomgår faglig opplæring i START-kurs på Institutt for journalistikk. 

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Namdalsavisa hadde i 2018 ingen fellelser eller saker til behandling i PFU.  Etter å ha fått en fellelse året før, er rutiner og fokus på håndtering av tilsvar i forbindelse med nettpublisering skjerpet inn. Vi opplevde likevel reaksjoner fra pårørende i forbindelse med en dødsbrann i vårt område i 2018, der vi publiserte et anonymiserende av åstedet, etter at politiet hadde gått ut med informasjon om at nærmeste pårørende var varslet. Enkelte pårørende mente at bildet var for identifiserende, og at det ikke var varslet i tilstrekkelig grad. Her mente vi at vi hadde tatt forholdsregler nettopp for å unngå en slik situasjon. Nettpublisering ved ulykker er generelt utfordrende, både for oss og nødetatene som skal håndtere både varsling og opplyse allmenheten.

  Legg til i min rapport

  Årets topp 10

  De 10 mest leste sakene på våre nettsider totalt viser at en alvorlig hendelse er helt på topp, men to av tre saker på topp er saker forbeholdt våre abonnenter. Av topp ti er nøyaktig halvparten «lukkede» saker. Det gir oss tro på at det er mulig å skape kvalitativt godt innhold på nett som våre lesere er villige til å betale for. 

  En person ble funnet død etter boligbrann i Vassbotna. Saken bød også på etiske utfordringer for oss, i forhold til publisering. (Gratis)
   
  Funksjonshemmede Arnt Gunnar ble påsatt håndjern av tungt bevæpna soldater under øvelse Trident Juncture. NA fulgte opp med sak der Arnt Gunnar fikk møte Forsvaret, der de beklaget og Arnt Gunnar kunne fortelle at han ikke var sint på soldatene og tilga dem. (Abonnent)

  Personaliastoff er noe av det viktigste stoffet i lokalavisa, og oversikten på vårens konfirmanter er den tredje mest leste saken vår. (Abonnent)

  Det var dramatisk da raste i Bindal. NA hadde både video og bilder fra raset, samt dronevideoer seinere. 
  Her forsvinner vegbanen i raset. (Gratis)

  Det var også dramatisk i forbindelse med et annet ras i Namsos, men heldigvis gikk det bra. Åtte evakuert etter undersjøisk ras på Otterøy. (Gratis)

  En dramatisk boligbrann i Namsos ble beskrevet både av brannfolkene og kvinnen som mistet sitt hjem. (Gratis)

  Trafikksaker engasjerer mange, spesielt der det er uvettig kjøring inn i bildet. Sjåføren fratatt førerkortet etter rundvelt på Namdalseid (Abonnent)

  Våren bragte med seg større isgang i Namsen enn på mange år, og noe NA kunne beskrive både med tekst og dronevideo: – Proppen har løsna – så nå går Namsen som ei kule! (Abonnent)

  Mange lot seg også engasjere i en trefellingssak langs en kjent vei gjennom Namdalen. Grunneierne krever millionerstatning etter massiv trefelling. (Abonnent)

  Det dramatiske bildet av en bil i elva, tatt av NA-journalist Sturla Nordbøe, bidro til at denne saken fikk svært mange lesere. – Alltid guffen følelse å miste kontrollen på bilen

  Foto: Sturla Nordbøe

   

  Videoer

  NA bruker hovedsakelig Facebook som videoplattform, og spesielt mye Facebook Live til promotering av vårt innhold. Vi ser at denne bruken av live-sendinger har skapt stort engasjement, og stor interesse for vårt egentlige redaksjonelle innhold, enten det er på nett eller papir. 

  I tillegg har vi hatt live-sendinger med eliteseriekampene til Lierne volleyball og lokaloppgjør i fotball. 

  Vi eksperimenterer også med video i 360-format. 

  Vi gjør i mindre grad egne videoproduksjoner redaksjonelt. Ett unntak var videoen vi lagde fra Sjømannskirka i London, i forbindelse med en nyskrevet sang som ble fremført der av lokale musikere.

  Legg til i min rapport

  Utvikling

  NA har vært i positiv utvikling de siste årene, med økning i antall betalende abonnenter, og en kontinuerlig forbedring i kvaliteten på både nett og papirproduktet. I tillegg har vi i de siste årene kunnet utvide staben og tilføre flere journalistiske ressurser, samtidig som vi jobber mer effektivt. 

  Det gjør at avisa klarte å legge om frekvens uten at kvaliteten på innholdet eller vår rekkevidde gikk ned. 

  I 2019 vil vi fortsatt jobbe med å styrke vår relasjon til leserne, og øke verdien på det digitale abonnementet. Det gjør vi blant annet med å inkludere gratulasjoner som en del av abonnementet, uten at abonnenter skal betale ekstra for dette. Vi definerer personaliastoff som viktig, redaksjonelt innhold for oss. 

  Vi har hatt en satsing på meningsinnhold, som vi ser også har gitt stor effekt på digital lesing. I noe grad har den lokale debatten kommet tilbake til våre flater, og dette er noe vi kommer til å jobbe mer med, spesielt med tanke på 2019 som lokalvalgsår. Vi samarbeider med NRK og en rekke mediehus i Trøndelag om å skape økt engasjement og deltagelse i lokalvalget. 

  Svært mye av det vi arbeider med i 2019 vil også dreie seg om å skape en solid posisjon og relasjon før den nye postloven trer i kraft. Vi forventer at ytterligere omlegging av postombæring vil få store konsekvenser for oss, og er derfor opptatt av å forberede oss på en slik situasjon. 

  I 2018 lanserte NA Norges første chat-bot som både kan ta i mot nyhetstips, håndtere abonnementshenvendelser, og sende ut tilpassede nyheter på Facebook Messenger. Vi kommer til å jobbe videre med personalisering og tilpassing av nyheter, samt strategier for bruk av push-varsling og kunstig intelligens. 

   

  Kim Riseth
  Sjefredaktør/adm.dir

  Legg til i min rapport