Steinkjer-Avisa

2019 ble et år med høy fart og stor aktivitet – både redaksjonelt og på markedssiden. Den kommende kommunesammenslåingen var med på å prege året, sammen med en rekke store og tunge utbyggingsprosjekter i Steinkjer. Høstens kommunevalg medførte også ekstra aktivitet, både i antall politiske saker og annonser.

Annonseoppturen fortsatte, og til tross for den massive økningen på 25 prosent i 2018, økte vi ytterligere i 2019. Vi følte oss ambisiøse da vi la opp et budsjett som lå tett opp mot 2018-tallene, men vi passerte budsjettet med god margin. Dette skyldes både godt arbeid gjennom hele året, og år to med næringsbilag, som ga gode kroner i kassen.


Abonnementsmessig startet året med den sedvanlige «januar-nedturen», men vi klarte å hente inn mye utover året med digital vekst. Ved utgangen av året hadde vi omtrent det samme abonnementstallet som i februar. Løssalget er også oppsiktsvekkende stabilt, til tross for økt pris.


Vi trappet opp den digitale satsingen ytterligere, innførte turnus på nettansvar, og publiserte mer. Det slo positivt ut på antall digitale abonnenter, som økte fra 133 ved årsskiftet, til 239 ved utgangen av året.
Steinkjer-Avisa feiret også 35-årsjubileum i 2019, noe som ble behørig markert med jubileumsavis, jubileumskonsert på torget, og gode tilbud som ga oss flere nye unge lesere.
Totalt sett føler vi at avisa har fin driv, vi får gode tilbakemeldinger, og stemningen på huset er god.


Fakta
Samlet opplag
Utgiversted Steinkjer
Ansvarlig redaktør Tore Vikan (40)
Steinkjer og Verran
Kommer ut Fredager
Daglige lesere totalt
0
Daglige brukere på nett
0
Daglige brukere på mobil
0
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 1773
 • Redaksjonelle årsverk
 • 4
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 0
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall gjestekommentarer
 • 47
 • Antall leserinnlegg
 • 90

  Mål og prioriteringer

  Vårt motto er «Med hjertet i Steinkjer- i hjertet av Steinkjer», og vi føler at vi med våre lokaler ved torget i Steinkjer ligger «midt i smørøyet». Vi skal heie på Steinkjer, samtidig som vi skal fylle vårt samfunnsoppdrag. Tilbakemeldingene vi får, tyder på at vi i stor grad klarer å fange opp det som rører seg i Steinkjer, og at vi kan være en positiv og kritisk medspiller.

  Etter suksess med spalten «Hjemflytteren», er vi nå over på «Tilflytteren», der vi presenterer mennesker som har flyttet til Steinkjer. De fleste av disse er forholdsvis unge, og gjennomgående er disse positive til Steinkjer og det som foregår her. Gjennom å vise fram disse tilflytterne, er vi med på å løfte fram utviklingen og vise at Steinkjer er et attraktivt sted å flytte til.


  En spennende nyskapning i 2018, var næringsbilaget vi ga ut i april, i samarbeid med Steinkjer næringsforum. Dette var en form for content marketing, bare i papirformat. Vi laget en ny utgave i 2019, som ble en ytterligere økonomisk suksess. Steinkjer næringsforum hadde også 20-årsjubileum i 2019, noe som ble behørig markert i bilaget.


  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Vi har på flere måter gjennom reportasjer og intervjuer forsøkt å lage både engasjerende og opplysende saker om kommunens utvikling, og temaer som kommune- og fylkessammenslåing.

  Vi har spesielt fulgt kommunesammenslåingen og arbeidet med store utbyggingsprosjekter i byen tett. Vi har også løftet fram saker om Nord universitet og Steinkjer som administrasjonssted i nye Trøndelag.

  Vi har også løftet fram gode eksempler på vellykket integrering, blant annet i form av saker med innvandrere som har startet egen bedrift.

  Priser

  Steinkjer-Avisa ble tildelt diplom og hederlig omtale under LLAs landsmøte i Drammen i mars for vårt næringsbilag i 2018. Hele staben var til stede i Drammen, og utmerkelsen ble behørig feiret.

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Hele staben deltok i 2019 på LLAs landsmøte i Drammen, og det har i tillegg vært gjennomført opplæring for de markedsansatte i regi av moderkonsernet Trønder-Avisa.


  I forkant av julebordet i desember gjennomførte vi en redaksjonskonferanse, der vi både hadde ekstern evaluering av avisa og en workshop om den videre digitale utviklingen. Dette ble en svært matnyttig seanse, og vi dro fra redaksjonskonferansen med fornyet tro på at vi skal ta nye digitale steg i 2020.


  Redaktør og markedsansvarlig i avisa deltok i 2019 på et designdrevet innovasjonsprosjekt i regi av LLA, der målet var å finne nye inntektsmuligheter for lokalavisene. Dette munnet ut i en søknad til Medietilsynet, som vi nå venter på svar på. Hvis finansieringen går i orden, skal vi utover 2020 arrangere flere folkemøter rundt om i bygdesentrene i Steinkjer, for å løfte debatten og styrke avisas posisjon blant folk i kommunen.


  Legg til i min rapport

  Etikk

  Steinkjer-Avisa har ikke vært innklaget til PFU i 2019.


  Kildebruk:

  En kjapp gjennomgang av avisa viser at ordførerne og de kommunale lederne i de to kommunene er mye brukt som kilder. Det er også – som i de fleste andre aviser - en overrepresentasjon av menn som kilder, og akkurat dette har vi prøvd å ha et bevisst forhold til de to siste årene. Vi mener å ha fått opp andelen kvinnelige kilder noe gjennom denne bevisstgjøringen, og i anledning 8. mars 2020 skal vi utgi ei avis der vi har som mål å ha kun kvinnelige kilder avbildet.


  Legg til i min rapport