Trønder-Avisa

Ved inngangen til 2018 ble Trøndelag ett fylke. 2018 ble også året da Trønder-Avisa la ned kundesenteret, og all virksomhet ved hovedkontoret i Steinkjer ble samlet på én etasje. Markedsavdelingen flyttet inn i redaksjonens etasje, og de ledige lokalene i første etasje ble leid ut til eksterne virksomheter. På tidligvåren flyttet vi også inn i nye lokaler på Moan i Levanger. I februar ble det kjent at Polaris Media skulle kjøpe LL Inntrøndelagens eierpost i mediekonsernet, men salget ble senere stoppet av lotteierne i LL Inntrøndelagen. Eierspørsmålet preget deler av året, og var ved årsskiftet fortsatt ikke avklart.

Fakta
Samlet opplag 17849
Utgiversted Steinkjer
Ansvarlig redaktør John Arne Moen (53)
Nord-Trøndelag
Kommer ut Mandag til lørdag
Daglige lesere totalt
51200
Daglige brukere på nett
24000
Daglige brukere på mobil
16200
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 12682
 • Redaksjonelle årsverk
 • 34
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 345
 • Antall kommentarer
 • 120
 • Antall innlegg på nett
 • 2528
 • Refuserte innlegg på nett
 • 432
 • Antall gjestekommentarer
 • 48
 • Antall leserinnlegg
 • 2670

  Avisens samfunnsrolle

  Året var preget av uro rundt eierskapet, men redaksjonen har likevel løftet seg med flere gode satsinger gjennom året. Som en regional aktør er det viktig at vi løfter blikket ut over det umiddelbare og det mest opplagte. Som regionavis skal vi trekke de større linjene, og vi skal dekke det nære. Det er den løpende dekningen og summen av det vi fyller våre spalter med som avgjør om vi er relevante eller ikke for vårt publikum. Samtidig er det viktig at vi løfter oss og tar tak i de vanskelige sakene. Det har vi gjort mange ganger gjennom året, og blant sakene som kan trekkes fram er følgende:

  • I april startet avsløringene i Frosta kommune. Gjennom en rekke artikler har Trønder-Avisa avdekket saksbehandlingsfeil og lovbrudd i kommunens saksbehandling.
  • Skoleskyss var også et viktig tema vi tok tak i. Petter Kolstad (17) hadde ikke flyttet, men etter fylkessammenslåingen lå huset han bodde i for nært Verdal videregående skole til at han fikk skoleskyss, mente fylkeskommunen. Etter Trønder-Avisas artikler om temaet ble det lovet ny gjennomgang både av målinger og regelverket, og i desember fikk Kolstad likevel skoleskyss etter en ekstraordinær klagebehandling.
  • Et annet tema vi rettet søkelyset mot var framtidas kommunalomsorg. «Å bli gammel er ikke noe å trakte etter. Men det går», sa 80 år gamle Anne Margrethe Wærnes fra Steinkjer.
  • Ved inngangen til juli ble det slått alarm om rusproblemer i Levanger og at antall narkotikabrukere var doblet. Senere samme måned omkom en 18 år gammel gutt i overdose. Dette er et tema som ikke er unikt for Levanger, politiet peker på at rusmiljøet på Innherred i hovedsak er ett felles miljø.
  • Både mai og juni var varme og tørre måneder, og juli ble ikke annerledes. Bøndene fryktet dyrene måtte slaktes på grunn av formangel, fiskeforvalter Anton Rikstad fryktet furunkulose i tørre elver, vanningsforbud gjorde at brannvesenet måtte hjelpe bønder med å berge avlingene og rekordvarmen lokket mange til badeplasser rundt omkring. Det tørre og varme været førte også til flere skogbranner, særlig hos våre naboer i øst. Brannmannskaper fra Trøndelag ble sendt til Sverige for å hjelpe. Så kom høsten – og nedbøren. Mye regn ga store avlingsskader for mange bønder.
  Legg til i min rapport

  Priser

  For arbeidet med skoleskyssakene ble Trønder-Avisas journalist Margrete Konstad tildelt hederlig omtale da De trønderske journalistprisene ble delt ut i februar 2019.

  Trønder-Avisa har gjennom mange år kåret «Årets nordtrønder». Denne prisutdelingen avsluttet vi på slutten av 2017 – da de to trøndelagsfylkene ble slått sammen. Leserne og en fagjury kåret Fredrikke Marie Qvam, kvinnesaksforkjemper og pionér i kampen for kvinnelig stemmerett i Norge, til «Tidenes nordtrønder». I 2018 ble det ikke delt ut tilsvarende pris i Trønder-Avisas regi.


  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Selv om økonomien er blitt strammere, har vi så langt mulig forsøkt å skjerme kompetansebudsjettet. Medarbeidere har derfor deltatt på kurs både regionalt, nasjonalt og internasjonalt gjennom året, og en del av redaksjonens medarbeidere deltok på Hell-konferansen i starten av februar. Den daglige evalueringen av journalistikken er i hovedsak lagt til morgenmøtet, ledet av nyhetsredaktøren, foruten at utgavesjefene sender ut en rapport om «dagsproduksjonen» etter at papiravisa er sendt i trykken på kvelden. I tillegg sender fronterne ut sine nettrapporter etter hver vakt.

  Legg til i min rapport

  Mest lest

  Legg til i min rapport

  Digital utvikling

  Ved inngangen til mars opprettet vi stillingen utgavesjef front for å i større grad profesjonalisere innholdet på de digitale flatene. Dette arbeidet har gitt effekt, og salget av digitale abonnement har økt jevnt gjennom året – i takt med at bevisstheten om det digitale arbeidet har økt. Vi har gjennom de siste årene fordelt nettvaktene på flest mulig journalister. Dette har ført til den ønskede kompetanseutviklingen i organisasjonen, men erfaringene gjør også at vi ved inngangen til 2019 startet arbeidet med omorganisering og spissing av det digitale frontarbeidet.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Trønder-Avisa ble ikke klaget inn til PFU i løpet av 2018.

   

  John Arne Moen,
  Ansvarlig redaktør

  Legg til i min rapport