Kommentar fra stiftelsen

Polaris Media, inklusive avisene fra Trønder-Avisa Konsern, har publisert redaksjonelle årsregnskap siden 2009. Siden 2010 har Stiftelsen Polaris Media i tråd med stiftelsens vedtekter levert egne kommentarer til disse regnskapene. Polaris Media omfatter nå 36 mediehus. Stiftelsens styre har bestått av Kine Hellebust, Gry Cecilie Sydhagen, Svein Brurås og Henrik Syse (leder).

Legg til i min rapport